Hjørring

Svar på læserbrev

"Som udgangspunkt må vi følge loven".

Jytte Thomsen har i et læserbrev den 27. marts beskrevet en utilfredsstillende situation, som hendes demente mor er blevet bragt i efter indflytning i en plejebolig. Jeg tror og håber, at den konkrete beskrivelse i et eller andet omfang beror på en misforståelse, som kan blive ryddet af vejen, hvis Jytte Thomsen henvender sig i forvaltningen og benytter sin retmæssige klageadgang. Det er korrekt, at visiterede aktivitetstilbud er tilbud, som først og fremmest er rettet mod hjemmeboende ældre, mens der tilrettelægges særskilte aktiviteter for beboerne på ældrecentrene. Der betales i øvrigt et mindre månedligt beløb hertil. Beboerne på ældrecentrene kan der ud over fortsat deltage i relevante og ønskede aktiviteter på det stedlige aktivitetscenter. Der kræves ikke en særlig visitation, men det kan aftales med lederen af ældrecentret. Det er både lovligt og fornuftigt.