EMNER

Svar på læserbreve om SOSU- assistenter

I Nordjyske 15. september gør både Gunhild Bach Nielsen (GBN) og Henning Julin (HJ) sig til talsmand for at bevarer antallet af sygeplejersker.

Det er sådan set i orden at have den holdning. Problemet er, at de begge bygger deres holdninger på fejl og/eller uvidenhed. GBN påstår, at sygeplejersker er de eneste, der må behandle "komplekse og ustabile forløb"! Behandling hører under lægerne, men lad det ligge. Vi taler om at udfører sygepleje. Der findes ikke nogen centrale eller ministerielle beslutninger, der begrænser sygepleje af komplekse og ustabile forløb til én faggruppe. Så hvis dette skel eksisterer, er det etableret administrativt eller ledelsesmæssigt. Og på trods af GBN's mening om det modsatte foretager social- og sundhedsassistenter både rådgivning, vejledning og undervisning i sygepleje. HJ roser sygeplejerskernes "årelange uddannelse", og at de kommer fra "jobs på hospitalerne". Social- og sundhedsassistenter uddannes og arbejder, fuldstændig som sygeplejersker, både på sygehuse og i den kommunale ældre-/sygepleje. Social- og sundhedsassistenter gennemgår en 3 år lang uddannelse og er en kompetent, velkvalificeret faggruppe. I øvrigt er social- og sundhedsassistenter autoriserede på lige fod med andre faggrupper. Så når HJ omtaler social- og sundhedsassistenterne som en "tilfældig medarbejder" har han enten til hensigt at fornærme en hel faggruppe, der yder en stor indsats hver dag både i kommunerne og på sygehusene. Eller han udtaler sig om noget, han ikke ved noget som helst om. Og så er det bedst at holde mund.