Svar på S-kritik i sagen om møde i Skagen

FISKERIMØDE:Nordjyske -Skagen bringer 3. december en kritik, som det socialdemokratiske folketingsmedlem Bjarne Laustsen retter mod Venstre i Skagen, i anledning af fødevareminister Hans Chr. Schmidts møde med Skagen Fiskeriforening den 2.december. Bjarne Laustsen bebrejder Venstre, at mødet holdes som et lukket møde i stedet for at invitere andre partier. For god ordens skyld finder jeg det korrekt at fortælle en undrende offentlighed, hvordan tingene hænger sammen. Efter det tværpolitiske møde på Sømandshjemmet, hvor der ikke blev talt ret meget om fiskeriets og fiskeindustriens problemer i Skagen, ønskede fiskeriforeningen, at der blev afholdt et særligt møde med fiskeriministeren. Ikke et møde hvor der skulle diskuteres partipolitik, men et rent sagligt møde, hvor fiskerne i al stilfærdighed kunne fremlægge deres synspunkter og de vanskeligheder, de møder i deres daglige arbejde. Derfor tog Venstres folketingsmand Jens Chr. Larsen kontakt til fiskeriministeren, som herefter stillede sig til rådighed tillige med sine embedsmænd og folk fra fiskeridirektoratet. Der mødte ikke mindre end fem personer fra ministeriet. Det er mit indtryk, at fiskerne og industriens folk var meget tilfreds med mødets forløb og at ministeren fik megen anerkendelse for den måde, hvorpå han bidrog til et udbytterigt møde. Bjarne Laustsen behøver ikke at føle sig forbigået. Mødet var som nævnt rent sagligt og der skal nok fremover blive brug også for socialdemokratisk støtte til dansk fiskeri. Det ville have været på sin plads, om Nordjyske-Skagen, før kritikken blev bragt i avisen, havde anmodet de berørte personer om en replik, som burde være bragt samtidig, således at offentligheden kunne læse sagens rette sammenhæng.