Lokalpolitik

Svar på spørgsmål om trafikale forhold

3. FORBINDELSE: Den 23/7 har Niels Leth fra Thistedvej et indlæg, hvor han modargumenterer et indlæg, som undertegnede, havde i NORDJYSKE den 14/7. Niels Leth påstår at jeg ingen indsigt har i de trafikale forhold på Thistedvej og Vesterbro! Fakta er at den seneste Trafik og Miljøredegørelse fra Aalborg Kommune, beretter at trafikken over Limfjordsbroen, fra 2005 til 2006 er faldet fra: 29.800 til 28.600 biler pr. døgn, hvilket svarer til et fald på 4 pct. I tunnelen er trafikken steget fra: 57.600 til 58.200 biler pr. døgn, svarende til en stigning på 1 pct. Så hvis der skal gøres noget for at bilerne nemmere kan krydse fjorden, så må det være der hvor problemerne er størst der skal sættes ind, altså ved tunnelen! At det kan tage en halv time at komme fra Thistedvej til Aalborg Hallen, må du snakke med Aalborg Kommunes planlæggere, og byrådet om. Det er ikke mig der har fundet på at indsnævre Vesterbro og Vestergade. Hvad med at cykle i stedet? Du stiller spørgsmålstegn ved rigtigheden af min påstand om at man kan spare 3 minutter ved en vestlig forbindelse. Fakta er, at det i VVM redegørelsen er angivet at der er en besparelse på 1 til 6 minutter fra Vendsyssel til City Syd, så min påstand om 3 minutter må jeg fastholde. Du skriver at en forbindelse fra E 45 til rundkørslen ved Bil-tema ikke vil være til gavn for folk fra Thy, når de skal i City Syd!? Hvis folk helt fra Thy absolut vil i City Syd tror jeg de er ligeglade om de skal køre den ene eller anden vej uden om Aalborg. Du påstår at en vestlig forbindelse kommer langt uden om Mølholm!? Nu kender jeg selvfølgelig ikke din definition på ”langt uden om” men fakta er at vejen er planlagt at forløbe på en 3 m høj dæmning ca. 300 meter fra de nyeste udstykninger i Hasseris enge, og ml 100 og 200 meter fra selve Gl. Hasseris, og hvis man vælger Lindholmlinjen går den direkte gennem Mølholm, og vælger man Egholmlinjen er afstanden på 100 m. Her får man til gengæld, i Lindholm, og Aalborg Vest, støjgener, fordi linjeføringen over Egholm også er planlagt til at fremføres på en 3 m høj dæmning, og videre over Nørredybet, på 3 stk. 5 m høje broer. Lydbølger bevæger sig dobbelt så hurtigt over vand, som over land. Jeg håber, du har fået svar på dine spørgsmål.