Skolevæsen

Svar på tiltale

DRONNINGLUND:De folkevalgte beslutningstagere i Dronninglund Kommune har i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2003 fået en række henvendelser og bemærkninger fra interesserede og bekymrede interesseorganisationer og lignende. Disse henvendelser har økonomiudvalget set nærmere på for at få udarbejdet et tilsvarende sæt svarskrivelser, og på skoleområdet har udvalget blandt andet til Klokkerholms Skolebestyrelse skrevet, at der p.t. i børne- og kulturudvalget arbejdes på en analyse af den eksisterende timetildeling, ligesom der i samme udvalg fokuseres på de eksisterende skoledistrikter - et punkt, der også skal ses på i forbindelse med en forestående analyse af hele skoleområdet. Med i denne analyse indgår også et kig på elevtallet og timetildeling til specialklasserækken, som Dronninglund Skolebestyrelse har spurgt ind til, og børne- og kulturudvalget er derudover i fuld gang med at se på muligheder for støtte til en renovering af Kino Hjallerup. Et ønske fra blandt andre dagplejens forældrebestyrelse om en forhøjet dagpleje-budgetramme i 2003 er til gengæld blevet mødt med et tørt nej i økonomiudvalget, og det samme gælder et ønske om at få skudt flere kommunale kroner i den kommunale støttepædagogordning. Spørgsmålet om at hjælpe med renoveringen af Hjallerup Svømmehal er omvendt noget, man fra kommunal side erklærer sig interesseret i, og også en henvendelse om sikkerhedsmangler i folkeskolen er noget, der vil blive taget op til politisk sagsbehandling.