Energiselskaber

Svar til bestyrelsen for varmeværket

TILSLUTNINGSPLIGT:Vi vil gerne gøre bestyrelsen for Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. opmærksom på følgende: Arbejdsgruppen har samlet underskrifter ind hvor borgerne kunne tilkendegive deres utilfredshed med tvungen tilslutning/forblivelsespligt til Hvalpsund kraftvarmeværk. Ud fra ovenstående gør vi hermed opmærksom på vi valgte kun at besøge de 82 husstande der vedrører tvungen tilslutning, ud af dem var der 29 der ikke var til at træffe hjemme, hvilket vel ikke er ensbetydende med at de er FOR tvungen tilslutning. Desuden har der været et opslag i Dagli'Brugsen hvor andre kunne tilkendegive deres utilfredshed med tvungen tilslutning/forblivelsepligt. Der nævnes at ud af de 59 underskrifter er der kun 42 hustande der er omfattet af projektet. Ud af disse er der 22 husstande der kan søge om dispensation. Selvom man kan søge om dispensation kan man vel godt være utilfreds med tvungen tilslutning. Ud fra dette kan vi ikke forstå at bestyrelsen stiller sig tvivlende over for borgerens utilfredshed. Angående Per Thomsens varmeregning er det rigtigt at det sidste regnskabs år 2007/08, hvor han var forbruger, var hans varmeudgift på de 32.283 kr. inklusiv efterregning på 6383 kr. De 42.000 kr. var et aconto beløb for året 2008/09. Det var udregnet af varmeværket og derfor går han ud fra at det er den årlige varmeregning, da bestyrelsen vover den påstand at tallene holder, hvilket er en stigning på 33,2 procent.