Skattepolitik

Svar til "Føj for en fuser"

I lokalavisen kritiserer Birgit Hansen i "Føj for en fuser" regeringen og Dansk Folkeparti, fordi der ikke er bevilliget ekstra penge til strukturomlægningen. Det er lidt trist læsning, da man får det indtryk, at Birgit Hansen ikke har sat sig ind i kommunernes økonomiske forhold. Sandheden er, at landets kommuner(her ikke medregnet København, Frederiksberg og Bornholm) har rigeligt med penge. Penge som i vid udstrækning er flået op af lommerne på borgere og ofte borgere med små indkomster. I januar måned 2004 havde nævnte kommuner en gennemsnitlig likvid beholdning på sammenlagt 17,4 milliarder kroner. Jeg skrev for flere måneder siden til Løkke Rasmussen om det og fik det svar, at han ikke i øjeblikket havde tid til at diskutere forholdet, men det var med glæde, jeg på sidste Budgetmøde i Frederikshavn fik oplyst, at Frederikshavns kommune har fået pålæg om at deponere 35 millioner i 3 år, da vi har for stor en likvid kapital. I 2004 havde Sæby kommune en gennemsnitsbeholdning på 97,7 mill.(5437 kr pr indbygger). Hvor meget skal i deponere? Frederikshavn havde gennemsnit på 134,6 millioner (3934kr pr indbygger). Skagen kommune gennemsnit 19,4 mill.( 1613 kr.pr indbygger). Det er borgernes penge, som helt meningsløst og kun til glæde for landets bankdirektører bliver deponeret i bankerne til små indlånsrenter Bedre var det, om Birgit Hansen kritiserede det, som foregår i boligforeninger og offentlige, som halvoffentlige foretagender, hvor ledere med uddannelser, der vel ikke er længere end den lærer og sygeplejersker får, har million indkomster. Sygehjælpere får en års løn på ca 170 000 kr. for pukkelarbejde med forskudt arbejdstid. Landets problemer løses ikke ved øgede skatter og mere økonomisk umyndiggørelse af borgerne.