Svar til forældrene i 3. klasserne på Hedeboskolen

SKOLESTRUKTUR:Ændring af en skolestruktur med efterfølgende skifte af skole, sammenlægning af klasser med mere er en opgave, hvor der ikke findes vindere, men der findes forhåbentlig heller ikke tabere. Børne- og kulturudvalget har på intet tidspunkt lagt skjul på, at det på et eller andet tidspunkt ville komme til at berøre stort set alle klasser på skolerne i Skagen by. Det er der desværre mange, der valgte at overhøre, før der lå et konkret forslag. Det nedsatte udvalg bestående af de fire skoleledere samt Chresten Sloth Christensen har lavet et dybt seriøst arbejde ved at først at udarbejde principper og hensigtserklæring, før man udmøntede det konkrete forslag. Børne- og kulturudvalget har på møder 10. november og 13. december nøje vurderet det fremsatte forslag og i begge tilfælde bakket det op. Dermed ikke sagt, at forslaget ikke kunne gøres anderledes, men udvalget mener ikke, at det kunne gøres bedre ud fra en samlet vurdering af økonomi og pædagogik. I læserbrevet anklages jeg for, at jeg har givet medierne udpluk af jeres brev til mig. Det er ikke tilfældet, men det er et bevis for, at jeres breve - både til mig og til forvaltningen, har indgået i udvalgets sagsbehandling på mødet 13. december. At dele af jeres brev er citeret i avisen, skyldes pressens adgang til aktindsigt. Det er korrekt, at jeg ikke har holdt møde med jeres klasse. Dette skyldes, at samme forældregruppe kort forinden havde holdt møde med Chresten Sloth Christensen. Jeg fik et referat fra dette møde. Dette sammenholdt med jeres breve til undertegnede og forvaltning har efter min mening givet udvalget et klart indblik i jeres holdning, så yderligere et møde ville på det nærmeste være spild af tid og gentagelse af argumenter. Jeres breve indeholder efter min mening gode og konstruktive forslag til alternative løsninger på klassesammenlægninger. Jeg vil inderlig håbe, at skolebestyrelser, forældreråd samt forældre på alle skoler vil begynde at arbejde konstruktivt for at finde de løsninger, der er bedst for børnene. Det vil være meget ulykkeligt, hvis forældrene kommer ned i hver sin grøft i en misforstået form for solidaritet med børnene. Det vil vække ubodelig skade i mange år. At skifte skole, at få nye kammerater er en stor udfordring, der kræver samarbejde og en positiv indsats fra alle implicerede parter. Med den rette vilje, smidighed, evne til at lytte til hinanden og så videre er jeg overbevist om, at det vil lykkes - også i Skagen Kommune.