Svar til Frode Thule Jensen

REPLIK:Svar til Frode Thule Jensen Jeg må med undren se i Nordjyske at en udvalgskollega i socialudvalget ytre sig om de socialdemokratiske medlemmers indsats på ældreområdet. Jeg kan ikke mindes i de tre socialudvalg jeg har siddet i, at en kollega uanset hvilket politisk parti man tilhører, griber til at gå i avisen og hænge sine egne kollegaer ud. Det kan jeg blive ked af og det er ikke retfærdigt, og hvis FTJ virkelig ønsker debatten på dette plan, så vil jeg alligevel holde mig til reglerne om at ikke at udtale mig om hvad en kollega i socialudvalget siger og eller gør på møderne. Det gør det meget nemt for mig! For FTJ siger faktisk et ikke ret meget! Hvis han i stedet i avisen ønsker sidde på bagsmækken og komme med ytringer om andre, så var det vel på sin plads at man selv orienterer læserne med hvad han selv har udført af visioner og forslag på ældreområdet. Stort set intet! Oven på dette er naturligt at der skal komme en reaktion og at det kræver et svar. Han skriver i NORDJYSKE at han undrer sig over socialdemokraternes begrænsede opmærksomhed på udfordringer.Det kan FTJ selvfølgelig have tid nok til, når man ikke selv foretager sig,- eller siger meget lidt på møderne. Da jeg mener at dette angreb på socialdemokraterne, i dette forholdsvis nye socialudvalg, er unfair mener vi alligevel at vi har nået at komme med mange forslag, spørgsmål til forvaltningen, budgetønsker m.m. ¿ alt imens at vi stort set ikke har hørt et kvæk fra FTJ. Det bør FTJ skrive sig bag øret. Jeg ved at det er en ¿lang vej¿ at få gennemført mærkesager i et socialudvalget En del har Socialdemokraterne, sammen Steen Jørgensen trods alt sat sit fingeraftryk på og det er vel på sin plads at erindre FTH"s hukommelse og spørge hvem der har fremsat dagsordenforslag og visioner, vedr. ældre området og været på banen i medierne i et større omfang og jeg nævner blot en del af det som vi har arbejdet med: Reducering af deltidsstillinger i ældreplejen og forøgelse af fuldtidsstillinger af timeantallet til 37 timer for vore ansatte Kommunalt tilbud til med et Center Senshjernekaderamte Kæmpet for ledsagerordningen Tilkøbsydelser for kommunale brugere af hjemmeplejen Flere muligheder for jobtræningspersoner inden forældreområdet Spurgt ind til visitation om ændringer Forslag om reklamekampagne for de kommunale ydelser på ældreområdet. Fulgt op med forvaltningen vedr. statslige tilskud og puljepenge til ældreområdet Flere frivillige vagter til krisecenteret Så alt det gode som Frode Thule Jensen kan se i sig selv - det skal der arbejdes videre med i socialudvalget Den viden bør han bibringe os andre med!