Hirtshals

Svar til Gleager

Lokal debat

Jamen kære Jeppe Gleager...! Det er jo netop af hensyn til den lokale beskæftigelse og for ikke at forværre butiksdøden i Hjørring, Hirtshals og vore oplandsbyer, at jeg og flere andre stiller os lidt skeptiske overfor dispensationsansøgningen til planloven med det formål at omdanne A-Z til en BILKA. Undersøgelser viser klart at i de byer, hvor en BILKA er kommet til, har man oplevet en butiksdød betydeligt større end i byer uden. Man har også oplevet endnu større problemer i midtbyerne, ligesom den samlede beskæftigelse indenfor butiksfaget er faldet. Vi kan alle gå i selvsving over fx 200 nye arbejdspladser, men hvis konsekvensen af disse er, at der bliver lukket 300 andre, ja, så er gevinsten til at overse. Det er altså en overordnet helhedsbetragtning vi ønsker, inden der tages drastiske beslutninger. Og da vi har en detailhandelsundersøgelse klar om 5-6 uger, som vil analysere konsekvenserne af de centerdannelser, der allerede er foregået, og også kommer med nogle prognoser for konsekvenserne af endnu en centerdannelse udenfor Hjørrings egentlige centrum, ja, så er det da oplagt at vente på den. Så vil vi kunne handle på et OPLYST grundlag, og undgår flere hovsa-løsninger. Al snak om skræk for store forretninger og ønske om afvikling af kommunens forretningsliv er derfor det rene sludder. Vi bakker såmænd bare op bag de ganske fornuftige intentioner der ligger bag planloven, som netop vil beskytte de lokale handlende - og sikre et spændende, levende og alsidigt liv i bymidterne.