Lokalpolitik

Svar til Hedegaard og Vium

ANDERS BROHOLM - svar på tiltale.

ANDERS BROHOLM - svar på tiltale.

POLITIK:Jeg må erindre de to SF’ere om, at den store plan er Borgmesterens opfindelse. Vi var i gang med arbejdet omkring skolestruktur, rådhusproblematik mv., da Borgmesteren pludselig hev en kanin op af hatten i form af salg af forsyningen til en påstået værdi af op mod en milliard. Nu har det vist sig, at vi er bombet tilbage, hvor vi var for 1½ år siden – så jeg kan ikke andet end at undre mig og opfatte forløbet siden da som tom luft. Venstre vedstår at have deltaget i budgettet og dermed også i implementeringen af den store plan, men den store plan er ikke groet i vores baghave. Vi valgte at deltage i forhandlingerne ud fra de givne forudsætninger, som nu viser sig ikke at holde stik. Vi har hele tiden været skeptiske overfor, om forsyningen overhovedet kunne indbringe så stort et beløb. Den skepsis har vist sig at være reel, og det kan ikke blot tilskrives finanskrisen – det er en fejlvurdering. Vi ønsker langsigtet planlægning og ikke ønsketænkning. Kommunens økonomiske situation er til arbejdstøjet og ikke kejserens nye klæ’r. Vi har valgt at deltage, hvor SF har valgt at holde sig uden for. Vi vil gerne have indflydelse på kommunens udvikling, men mener ikke, det er fornuftigt at lede efter luftkasteller – vi må forholde os til virkeligheden. Vi har nu engang kun 10 mandater i byrådet, og dem forvalter vi ved at søge indflydelse, men det er ikke os, der i denne byrådsperiode kan bestemme, hvilket kort vi navigerer efter. Det håber jeg bliver anderledes efter næste valg! I Venstre vil vi meget gerne være med til at give folkeskolen det kvalitetsløft, vi er helt enige i er tiltrængt, og vi vil gerne være med til at sikre, at det kan realiseres, også efter den store plans forlis. Jeg ønsker stadig, at vi er med, der hvor der sker, men det er unægtelig noget svært at være forligspartner, når S optræder så enerådigt, som det har været tilfældet i kølvandet på den store plans forlis.