Lokalpolitik

Svar til Knud Wilson om kritik af byrådet

HØJHUS:I NORDJYSKE onsdag 18. maj påstår du, at vi - en gruppe borgere imod det påtænkte højhusbyggeri - kritiserer byrådet. Det er ikke rigtigt. I artiklens overskrift står der, at vi frygter, at byrådsflertallet begår en historisk fejltagelse. Vi er selvfølgelig glade for, at du på de to byrådsmøder, vi har overværet, har talt imod højhusbyggeriet bl.a. med henvisning til boligsituationen i Frederikshavn. Vi er også glade for de ligeledes saglige indlæg, de øvrige modstandere i byrådet er fremkommet med. I denne sag er der jo netop sprækker i det "sammenrend, som finder sted mellem den lokale afdeling af Venstre og Socialdemokrater", som du påstår finder sted i byrådet. Når foreløbig to socialdemokrater og to Venstre-folk har sagt fra, kan vi jo håbe, at også andre besinder sig under indtryk af den modstand, der findes i deres eget parti eller på baggrund af - de forhåbentlig mange - indsigelser fra byens borgere mod lokalplanen.