Svar til Per Thomsen

TILSLUTNINGSPROJEKT:Svar på Per Thomsens læserbrev den 18. december 2008: Der er ikke fejl i tallene. Per Thomsen har rejst tvivl om 85 procent årsvirkningsgrad er rigtig at bruge, når der er krav om 91 procent virkningsgrad som lovkrav i dag på et oliefyr. Her udtalelse fra COWI: ”I henhold til EU Direktiv 9242 skal mindre oliekedler have en fuldlastvirkningsgrad på ca. 91 procent ved fuldlast - når kedlen netop er renset. I det øjeblik kedlen igen er tilsodet - falder virkningsgraden. Årsvirkningsgraden - som er den faktiske gennemsnitlige virkningsgrad over et kalenderår - er en del lavere end de 91 procent, idet varmetabet fra kedlen er uafhængig af kedlens ydelse. I sommerhalvåret hvor kedlen kører på lav last udgør dette varmetab en relativ større andel og bevirker at årsvirkningsgraden for en ny oliekedel typisk ligger på 85-87 procent.” Der stilles spørgsmålstegn ved, om der er taget højde for de kommende krav til byggeri og energipolitik. Der er taget højde for de tiltag, der er kendt i dag i projektet. Også de ændringer der kommer i 2012. Fordi der bygges et lavenergihus, der kan søges dispensation for, er det langt fra ensbetydende med, at man ikke ønsker at blive tilkoblet værket. For det første vil der være ca. 50 procent rabat på den faste afgift i den ni års tilslutnings frist. Desuden har et lavenergihus også et meget mindre kwh behov end et ældre hus. Hvilket betyder en mindre varmeudgift. Derfor er det sandsynligt at nybyggeri vil tilslutte sig værket, og få leveret problemfri varme. Af de godt 80 eksisterende boliger, der kommer ind under projektet, er Per Thomsens påstand: ” Ud af dem er der ca. 50 husstande, der kan søge om fritagelse for tilslutningspligten, da de er opvarmet med el, træ eller træpiller.” De eksisterende boliger, der er omfattet af projektet, er alle huse der står som ”eget fyr” i BBR oplysningerne. Der er selvfølgelig en del der har mulighed for at søge dispensation. Der er i projektet regnet med en procentdel, der vil søge dispensation. Alle huse med EL-varme er ikke medregnet i projektet, dette blev også nævnt på borgermødet den 8. december 2008. Når elvarme huse ikke er med, forventer vi ikke, der er så mange der kan søge dispensation. Vi kan kun opfordre dem, der mener, de kan og vil søge dispensation til at gøre det inden udløbsfristen. Lad os se de endelig tal når fristen er udløbet.