EMNER

Svar til Per Thrysøe angående kommunale udgifter

UDGIFTER:Per Thrysøe beskylder mig, for vrøvl og mangel på fakta. De tal og fakta jeg kommer med er bl.a. fra Tænketanken Cepos, så det er ikke noget, jeg har grebet ud fra den fri luft. Ifølge Kommunernes Landsforening er det den rene elendighed. 60 pct. af dem jamrer over, at hjemmehjælpen får kortere tid til at hjælpe de ældre, skolebøgerne bliver ikke skiftet ud. Således at kommunerne må skære i budgetterne til vejene, som forfalder. Alt sammen pga. staten blander sig i kommunernes administration, men det er også noget uudholdeligt, enerverende, rituelt klynk. Man skal jamre, det hører sig til, og man skal påpege, at besparelser og nedskæringer vil gå ud over de svage grupper, så alle kan samles om forargelsen. Hvorfor det står så slemt til, når der faktisk ikke er skåret så meget som én krone i kommunernes indtægter - tværtimod betyder skatteydernes lønstigninger jo flere kroner i kommunekasserne. Ser vi nærmere på det kommunale klynk afsløres da også, at jammeren centrerer sig om, at der er sat grænser for kommunernes økonomiske vækst - altså mulighed for at fortsætte den procentvise forøgelse af skatten, som kommunerne jo ellers altid har dyrket. Per Thrysøe ikke svarer på mit postulatom, at kommunerne har fået 2,3 procent flere ansatte eller9.850 nye stillinger i kommunerne i løbet af 2001 til 2004, samtidig lyder det endnu en gang fra kommunerne, at de fattes penge, og de forudser endda sparerunder i budgettet for næste år, hvor kommunerne forventer at ansætte cirka 2000 flere medarbejdere og har cirka en milliard kroner mere at gøre godt med, og alligevel klynker de. Pointen er, at vi taler om skatteydernes penge, og at vi i Danmark har næsten dobbelt så mange ansatte i den offentlige sektor som EU-gennemsnittet, så problemet er ikke, at der ikke er penge nok, men at de skal bruges bedre. Selvfølgelig kan kommunerne effektivisere med to procent om året. Det er en administrativ opgave, der vil betyde, at nogle penge skal omfordeles og arbejdsgange effektiviseres, og jeg er sikker på, kommunerne og deres ansatte er professionelt rustet til at klare dette. Jeg har ikke talt om fyringer i forbindelse med effektiviseringer, men om naturlig afgang.