EMNER

Svar til Svend Krogh

Læserbrev

VISIONER:I læserbrevet 23. januar 2009 nævner du en række spørgsmål og påstande, hvoraf nogle vedrører Aalborg Kommune, andre vedrører Aalborg Havn og atter andre har slet ikke noget med hverken Aalborg Kommune eller Aalborg Havn at gøre. Du spørger først: "Hvad er visionen omkring "bortforæring" af kommunens grunde?". Hertil kan svares kort, at der mig bekendt ikke er én eneste kommunal grund, der er foræret bort. Er det derimod tilfældet, vil jeg gerne have, at du her i NORDJYSKE fortæller, hvilke kommunale grunde det drejer sig om. Fakta er nemlig, at alle kommunens grunde skal i offentlig udbud, medmindre Statsforvaltningen giver dispensation, og det gør de kun i yderst få tilfælde mod, at der føres bevis for, at grunden sælges til markedspris. Så jo, jeg forsøger altid at sælge kommunens grunde til højest mulig pris, og jeg kan jo ikke bestemme, hvem der byder den højeste pris. Netop salget af grundene på Hals Havn er jo et bevis for, at vi skal bringe alt jordsalg i kommunen i offentlig udbud. Men du mener måske, at kommunen skulle sælge sine grunde på Hals Havn til en favørpris til de nuværende lejere? Så spørger du videre: "Havde grundene, herunder Slagterigrunden i Nørresundby, Parkeringspladsen ved det gamle Metax, Østre Havn været solgt til markedsprisen ...". Det med at sælge Slagterigrunden i Nørresundby til markedspris er yderst interessant, fordi Danish Crown var ejer og sælger af grunden. Metax er solgt efter offentlig udbud og Østre Havn var ejet af Aalborg Havn - lige meget hvor ofte noget andet påstås. Så jeg kan ikke helt forstå, hvordan du mener, dette kunne give flere midler til kommunen? Omkring havnefronten skriver du, at det bærer præg af, at der mangler penge til færdiggørelsen og du spørger til, hvad der sker med Musikkens Hus. Hertil kan jeg svare, at jeg nok må skuffe dig, fordi realiseringen af havnefronten, Musikkens Hus og Nordkraft følger en nøje fastlagt tidsplan, og det glæder mig, at visionerne også her bliver til virkelighed. Du nævner også, at jeg i mit svar til Marian Geller henviste til, hvad de øvrige politikere i byrådet havde været med til at beslutte og deltaget i. Det er faktisk forkert, jeg henviste nemlig alene til medlemmer af Venstres byrådsgruppe. Endelig spørger du til sidst, hvilke visioner kommunen har for at fastholde og udbygge erhvervslivet i Aalborg. Det er et vigtigt og højtprioriteret område, som kommunen i et tæt og udviklende samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne gennem mange år har arbejdet med, og hvor vi i høj grad i fællesskab er lykkedes med at skabe flere og flere nye arbejdspladser, så der nu er flere i beskæftigelse en nogensinde før, og dette gælder alle uddannelseskategorier. Afslutningsvis skal jeg ikke undlade at nævne, at jeg frygter, at vi endnu ikke har set de fulde konsekvenser af finanskrisen; men her er vi i høj grad i samme båd som resten af landet.