Lokalpolitik

Svar - uden udenomssnak

Endelig en Venstre-politiker, der tager bladet fra munden omkring forringelserne i den danske velfærd!

At folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V) taler direkte usandt og at han samtidig ikke har fattet en brik, er selvfølgelig en anden sag! Torsten Schack Pedersen skriver 7.10, at formanden for Socialdemokratiet i Frederikshavn ”Indrømmer at regeringen ikke har skåret i velfærden” og her taler folketingsmedlemmet direkte usandt! At påstå, at Formanden for S i Frederikshavn har sagt, at regeringen ikke skulle have skåret i velfærden, kan ikke være mere forkert! Enhver kan nemlig se, hvordan kommunerne slås for at få enderne til at nå sammen i de kommunale budgetter for tiden! Og at Torsten Schack Pedersen mener, at det er en ”skræmmekampagne”, når det påstås, at der er sket velfærdsforringelser, viser blot, at Venstres folketingsmedlem ikke fatter en brik, og at han ikke kan læse de statistikker, der siger det stik modsatte, nemlig dem, der beskriver kommunernes udgifter i perioden fra 1994 til 2006! Her kan man i tal, ord og på søjler se, at væksten i den offentlige sekter i Nyrups periode lå langt højere end efter den borgerlige regering kom til, og at denne vækst under den borgerlige regering, ikke har fulgt væksten i den private sektor! Men som en ærlig politisk engageret person, som formanden for Socialdemokratiet i Frederikshavn er, kunne det være rart, om Torsten Schack Pedersen som et forhåbentlig ærligt folketingsmedlem for Venstre, vil svare læserne på følgende: Har der tidligere været lavere vækst i den offentlige sekter end tilfældet under den nuværende regering? Har den borgerlige regering ikke forsikret, at sammenlægningen af kommunerne ikke var et spareprojekt? Har regeringen kompenseret for de faktuelle udgifter der er forbundet med sammenlægningerne af kommunerne? Har regeringen sikret, at der er fuld dækning af de udgifter som kommunerne har, når de overtager nye opgaver i forbindelse med kommunesammenlægningerne? Blot for ordens skyld: Hvis Torsten Schack Pedersen til glæde for læserne tør svare konkret på de stillede spørgsmål, så kunne det være ønskeligt, om der ikke er en masse udenomssnak, tak!