EMNER

Svarer på kritik

Børne- og kulturudvalget har set nærmere på en række kritiske bemærkninger fra lederen af Dronninglund kommunale Musikskole, Tom Blom, i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2003. Udvalget påpeger over for Tom Blom blandt andet, at der med den foreslåede forhøjelse af forældrebetalingen (10 procent) ikke er tale om en nedsættelse af musikskolens aktiviteter. Med hensyn til Tom Bloms frustration over, at han første gang skulle høre om ændringerne for musikskolen gennem dagspressen, slår formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V), fast, at man i den offentlige forvaltning fortsat prioriterer åbenhed meget højt - og at beslutninger derfor hurtigt kommunikeres ud til medierne.