Svejserobotter har trælse udsigter

Svejsekoncernen Migatronic slap nogenlunde helskindet ud af 2008 og den internationale økonomiske krise, selv om forventningerne til året langt fra blev indfriet.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Migatronic halverede overskuddet efter skat fra knap 18 millioner kroner i 2007 til godt 9 millioner kroner.

Allerede i årets sidste kvartal fik koncernen via et kraftigt fald i salget et forvarsel om, hvordan det vil gå i 2009. For året som helhed opnåede Migatronic alligevel en beskeden omsætingsfremgang på en enkelt procent til 421 millioner kroner, men koncernresultatet blev næsten halveret til 9,2 millioner kroner efter skat. Og koncernen beskæftiger fortsat omkring 450 medarbejdere. Til gengæld lyder bestyrelsens forventning til, hvordan det vil gå i år, ret så dyster: Vanskelig markedssituation, faldende omsætning og væsentlig nedgang i koncernresultatet. Kunderne tøver Der er positive forventninger til, at Aabybro-datterselskabet Migatronic Automation, der udvikler og sælger svejserobotter, fortsat vil klare sig godt, og interessen er fortsat stor for selskabets standard robotsvejseløsninger. Mange kunder tøver dog i øjeblikket med den endelige ordreafgivelse, eller venter på at få finansieringen på plads. Og blandt andet tilbagegang i den europæiske bilindustri vil uundgåeligt kunne mærkes i svejsekoncernen. Der er allerede sat en proces i gang for at tilpasse sig de ændrede markedsvilkår, og derfor vil koncernresultatet i 2009 også blive væsentligt påvirket af omkostninger til strukturtilpasninger. Der vil så vidt muligt blive fokuseret på at fastholde et højt udviklings- og afsætningsniveau for at fastholde den langsigtede strategi om at skabe vækst i virksomheden, lover bestyrelsen. Der arbejdes også for til stadighed at øge markedsandelene i et særdeles konkurrencepræget marked, og især i Kina og Indien, som er de to lande, hvor Migatronic har produktion uden for Danmarks grænser, forventes der stadig vækst under de givne markedsforhold.