Jerup

Svend Larsen fortsat formand i Jerup forsamlingshus

JERUP:Fremmødet ved generalforsamlingen i I/S Jerup Forsamlingshus forleden var usædvanlig stort. I alt 30 var mødt op. Grunden var den, at formanden for huset for første gang skulle vælges på generalforsamlingen, og ikke som hidtil af bestyrelsen, ifølge en vedtægtsændring foretaget på en ekstraordinær generalforsamling 26. februar 2004. Det skabte en del diskussion, idet de nye vedtægter ikke var klart formuleret. To kandidater, begge fra den hidtidige bestyrelse, stillede op til formandsposten, nemlig den nuværende formand Svend Larsen og Poul Møller, og det blev Svend Larsen, der løb af med sejren. Der var desuden tre bestyrelsesmedlemmer på valg, nemlig Poul Møller, Birthe Larsen og Peter Roden, og alle genopstillede, men det forløb heller ikke gnidningsløst. Poul Møller opnåede genvalg, men da Charlotte Nielsen og Bente Flyvholm, som nye, også stillede op, og der var stemmelighed mellem Peter Roden og Birthe Larsen, valgte de to sidstnævnte at trække sig, og dermed blev det Charlotte Nielsen og Bente Flyvholm, der kom ind i bestyrelsen. Suppleanter blev Jeanet Jørgensen og Anny Janum. Af Svend Larsens beretning fremgik det, at komfurerne og opvaskemaskinen i køkkenet er nedslidte og trænger til en udskiftning. Angående de overskudsgivende bankospil så samler de fortsat knap 100 mennesker hver onsdag. Af kasserer Birthe Larsens regnskab fremgik det, at årets overskud blev på 48.472,00 kr. Ud over diskussionen omkring valgproceduren var der også andre kritiske bemærkninger fra de forsamlede angående den måde huset blev kørt på. Minna