Arbejdsmarked

Svendeprøve under det gamle ladetag

43 nye svende klar til det nordjyske arbejdsmarked

FREDERIKSHAVN:På mandag er der 43 nye tømrersvende klar til det nordjyske arbejdsmarked - og dem er der formentligt masser af bud efter. Det mener næstformanden i Træ, Industri og Byg, Henning Mikkelsen, Frederikshavn, som den seneste uge har været med i den fagkomite, der har fulgt svendeprøvens anstrengelser i de to store lader på Knivholt. De 43 lærlinge, som efter skuemestrenes bedømmelser prydes med svendeprøven, har alle ydet et godt arbejde de fem dage, prøven har varet. - Jeg synes, standarden er høj, og jeg er ikke i tvivl om, at i hvert fald 95 procent af svendene har et job mandag morgen, siger Henning Mikkelsen. Med 43 svende er det et af de største hold nogensinde fra EUC Nord - og det er da også grundene til, at man har måttet lægge beslag på yderligere en af de store lader. Normalt plejer svendene at kunne nøjes med en af laderne til svendeprøven. Valget af de gamle lader er selvfølgelig affødt af pladsproblemer på EUC Nord, men når svendeprøverne gang på gang vender tilbage til herregården, så er det også fordi tømrerne her befinder sig i et inspirerende miljø. - Lærlingene har ved flere lejligheder her under prøven givet udtryk for, hvor sjovt det er at se de gamle trækonstruktioner, og de er blevet behørigt beundret, siger Henning Mikkelsen.