Svensk industri fråser med el

KØBENHAVN:Hvis svensk industri holdt op at sløse med strømmen, kunne man lukke indtil flere atomkraftreaktorer, heriblandt Barsebäcks endnu aktive reaktor 2. Det skriver Sveriges miljø- og naturstyrelse, Naturvårdsverket, i bladet Miljöaktuellt. Hvordan kan det for eksempel gå til, at der bruges dobbelt så meget el til at fremstille en bil i Sverige som i Belgien? Peter Karlsson fra institut for energisystemer ved Linköpings Universitet siger til bladet, at en gennemsnitlig industrivirksomhed kan mindske sit elforbrug med mellem 30 og 50 procent. Han og hans kolleger har sammenlignet Sverige med andre EU-lande og er blandt andet nået frem til, at belgierne kun bruger halvt så meget strøm til at producere et køretøj. Italienerne bruger kun en fjerdedel så meget el til at fremstille et komfur som svenskerne. Det kan måske hænge sammen med, at el i Sverige kun koster det halve af, hvad det gør i mange andre EU-lande. Så synes det ikke lige så vigtigt at slukke lyset i produktionshallen, når man går til frokost. Man kan spare meget på strømmen med enkle midler så som at slukke for ventilation, lys og maskiner, når de ikke er i brug, påpeger den svenske miljøstyrelse. Alene i den del af Sydsveriges industri, som ikke er energi-intensiv, kan der spares næsten to terawatt-timer årligt. Det svarer til kraftproduktionen på to en halv Barsebäck-reaktor, fremhæver Delegationen for Energiforsyning i Sydsverige (DESS). Inden for de energitunge virksomheder som papirfabrikker og stålværker er bevidstheden om at spare større, fordi elforbruget her vejer tungere i budgettet. DESS har i et projekt tilbudt virksomheder i det sydlige Sverige at gennemgå deres energisystemer. Omkring 200 meldte sig, og alle kunne spare, for mulighederne er store, siger Anders Nylander, sekretær i DESS. - Debatten fokuseres nu meget på, om Barsebäck skal lukkes eller ej. Men der er lige så meget at tale om, når det drejer sig om, hvordan industrien og privatpersoner anvender energi i dag, siger han til bladet. Anders Nylander håber, at vinterens prishop på el vil mane alle til eftertanke. Formentlig kommer elprisen i Sverige under alle omstændigheder til at stige på længere sigt, fordi dereguleringen af elmarkedet betyder, at den svenske elpris tilpasses priserne i EU. /ritzau/