Svensk model fjerner sort arbejde

Sverige har på tre år skaffet 25.000 nye hvide job.

Svenskerne er godt på vej til at afskaffe sort byggeri inden for det private område. Arkivfoto

Svenskerne er godt på vej til at afskaffe sort byggeri inden for det private område. Arkivfoto

Svenskerne er godt på vej til at afskaffe sort byggeri inden for det private område. Ifølge Licitationen - Byggeriets Dagblad er det konklusionen i en svensk undersøgelse om konsekvenser af det svenske pendant til det danske BoligJobfradrag. Det skriver epn.dk. Den svenske model hedder ROT-fradraget. I forhold til det danske fradrag, er ROT-fradraget 10 gange så stort. Det kan være årsagen til, at det virker i kampen mod sort arbejde. Nye hvide job Det svenske fradrag har eksisteret i tre år, og i den tid er der blevet skabt 25.000 nye hvide job. - ROT-fradraget er en meget stor succes. Vi har i store træk fået gjort op med sort arbejde på det private område, og det er en gevinst for byggebranchen, men også i høj grad for hele det svenske samfund. Det har medført tusindvis af reelle nye job, og byggevirksomhederne slipper i højere grad for at føle et pres fra kunder omkring ulovligt arbejde. Ordningen er meget vellykket. siger Björn Wellhagen, der er fra Sveriges Byggindustrier og projektleder i "Byggbranchen i samverkan", der står bag undersøgelsen, til epn.dk. Den reelle værdi af fradraget er meget større i Sverige end i Danmark. I Danmark kan man trække 15.000 kroner fra, og det giver reelt 5.000 ekstra kroner i til den private kunde. I Sverige kan man trække 50.000 svenske kroner fra allerede på regningen til håndværkerne. Det betyder, at værdien for den private svensker reelt er på 50.000 svenske kroner eller 41.000 danske kroner.