Energiselskaber

Svenskere regerer på Nordjyllandsværket

120 ansatte på Vattenfalls lønningsliste

VESTER HASSING: Klokken 24 i nat fik de henved 120 ansatte på Nordjyllandsværket ny arbejdsgiver. Fremover arbejder de for det statsejede svenske kraftværksselskab Vattenfall, der formelt fra 1. juli overtog godt en tredjedel af aktiverne i det danske selskab Elsam, heriblandt Nordjyllandsværket. Der ud over er Fynsværket, Amagerværket, Hillerød kraftvarmeværk og Helsingør Kraftvarmeværk kommet på svenske hænder. - Samt ikke mindst Elsams samlede bestand af vindmøller på land samt 60 procent af havvindmølleparken på Horns Rev ud for Esbjerg, fortæller informationschef i Elsam indtil i går, Jørgen Broen. Som konsekvens af opdelingen af Elsam skal han fremover arbejde for Vattenfall med kontor på Nordjyllandsværket. I øvrigt samme sted, hvor han var informationschef indtil de jysk-fynske kraftværker for nogle år siden blev lagt sammen til et kraftværksselskab, Elsam A/S. Vattenfall opnåede sin betydelige del af Elsams værker og vindmøller i forbindelse med en dramatisk budkrig med det Dansk Olie og Naturgas, DONG, i begyndelsen af 2005. Ved at tilbyde de hidtidige ejere af Elsam-aktierne, en række selvejende og kommunale elselskaber, en kurs, der lå væsentligt over DONG’s oprindelige tilbud opnåede det svenske selskab en bestemmende indflydelse i Elsam. For at få svenskerne væk fra bestyrelsesbordet valgte DONG’s ejer, den danske stat personificeret ved finansminister Thor Pedersen, at købe Vattenfall ud af selskabet. Prisen var en andel af aktiverne i Elsam, der svarede til Vattenfalls beholdning på 35 procent af aktierne i Elsam. Dermed fik regeringen opfyldt sit ønske om et rent dansk resultat af den forestående fusion mellem Elsam og statens olie- og naturgasselskab DONG.