Svenstrup holder vandprisen

Karl Erik Hansen
Leif Jepsen, Per Rasmussen, Steen Stensler Sørensen, Bent Jacobsen og Kim Pedersen
3. april 2017 08:30

Selv om Svenstrup Vandværk sørger for rindende vand til 1146 forbruger, så var kun bestyrelsen plus fem af medlemmerne klar, da den årlige generalforsamling blev ringet ind i Svenstrup Sognegård.

Formanden Steen Stensler Sørensen gav i sin beretning en bred orientering om foreningens aktiviteter.

Der blev rejst et spørgsmål om indførelse af elektroniske vandmålere.

Bestyrelsen har foretaget overvejelser herom, men kan ikke anbefale en udskiftning, da det vil koste i underkanten af 2 millioner kroner at foretage installeringen.

De oppumpede mængder vand og svindprocent ligger på niveau med tidligere år og nitratindholdet er på et fint niveau, lavere end i Aalborg.

Der var indkommet et spørgsmål om mulighederne for at sænke kalkindholdet i vandet.

Driftsleder Kim Pedersen oplyste, at hårdhedsgraden i området ligger på niveau "middel".

Der findes løsninger som eventuelt kan nedbringe kalkindholdet, men de er dyre og derfor anbefaler vandværket at forbrugerne fortager lokale løsninger.

En forbruger rejste problemet med rødt vand i hanerne.

Årsagen hertil kan være rust i ledningsnettet eller i stikledningen ind til huset, sagde Kim Pedersen.

Dog viser målingerne at det ikke er et generelt problem, så sagen må behandles lokalt.

Dirigenten Per Rasmussen var nu kommet frem til regnskabet for 2016, hvilket blev gennemgået af Kim Pedersen.

Han oplyste, at prisen på vand fra Svenstrup Vandværk ikke var steget de sidste 10 år, når der ses bort fra udefrakommende afgifter.

Der var naturligvis også valg til bestyrelse og revision på dagsordenen, men det var hurtigt overstået idet der var genvalg til alle. Bestyrelsens medlemmer er; Steen Stensler Sørensen, Per Rasmussen, Bent Jacobsen, Leif Jespersen og Kim Pedersen. Suppleanter; Ib Hansen og Ulf Jæger. Revisor; Ib Hansen og hans suppleant er Niels Trier.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...