Svenstrup vokser mod syd med nye grunde

I den syd­li­ge del af Sven­strup er de dis­se 57.000 kva­drat­me­ter jord, der skal la­ves til par­cel­hus­grun­de og in­de­hol­de ræk­ke­hu­se. Det kommende boligområde lig­ger ved Gam­mel Vi­borg­vej. Pri­vat­fo­to

I den syd­li­ge del af Sven­strup er de dis­se 57.000 kva­drat­me­ter jord, der skal la­ves til par­cel­hus­grun­de og in­de­hol­de ræk­ke­hu­se. Det kommende boligområde lig­ger ved Gam­mel Vi­borg­vej. Pri­vat­fo­to

SVENSTRUP:Hvis alt går efter planen, så er byggeriet af nye parcelhuse godt i gang til efteråret på et 57.000 kvadratmeter stort område i den sydlige del af Svenstrup. Det kommende boligområde ligger i den sydlige ende af Svenstrup på den vestlige side af Gammel Viborgvej. Området har tidligere været dyrket som landbrugsjord, og det store areal sættes nu til salg af ejerne efter at der er foretaget arkæologiske udgravninger af området. - Der skal primært sælges 28 parcelhusgrunde, og derudover skal der opføres rækkehuse og et etagebyggeri. Det er beskrevet i den lokalplan, som er vedtaget for området, oplyser statsautoriseret ejendomsmægler Arne Kærgaard fra EDC Erhverv ved Poul Erik Bech. Ifølge ejendomsmægleren skal det 57.000 kvadratmeter sælges samlet til én køber, som herefter kan opføre husene eller videresælge grundene. Interessen for at købe boligområdet har været stor. Ind til videre har knap 40 entreprenørfirmaer modtaget salgsprospektet. Og sidste frist for at byde på jorden er 30. juni. - Ud fra de meldinger, som vi har fået fra interesserede købere, så bliver de første huse bygget allerede sidst på efteråret, siger mægler Arne Kærgaard.