EMNER

Svenstrups bymidte kommer til debat

Alle borgere er indbudt til orienteringsmøde om planer og tanker

Svenstrup har fået ny nærbanestation, men der er lokal enighed om, at bymidten trænger til en større ansigtsløftning.
Arkivfoto: Michael Koch

Svenstrup har fået ny nærbanestation, men der er lokal enighed om, at bymidten trænger til en større ansigtsløftning. Arkivfoto: Michael Koch

SVENSTRUP:Så er der møde igen om Svenstrups ansigt udadtil. Tirsdag 4. december er alle borgere indbudt til orienteringsmøde på Svenstrup Skole om planer og tanker for den centrale del af byen - området omkring bymidten og Hobrovej. Det er professor og arkitekt Jan W. Hansen fra JWH Arkitekter i Århus, der har arbejdet med planer for fremtidens Svenstrup på både kort og langt sigt, og han vil på mødet præsentere og diskutere sine tanker. Blandt de lokale er der bred enighed om, at bymidten trænger til et løft. Byfornyelsesarbejdet i Svenstrup har været i gang længe. Forskellige arbejdsgrupper har arbejdet med dele af byen, og foreløbig er det synlige resultat, at der er lavet ¿Det grønne turistkort¿, som er trykt og omdelt i Svenstrup-Godthåb og omkringliggende bysamfund. Aalborg Kommune har fået reserveret støtte fra Socialministeriet til at gennemføre en områdefornyelse i Svenstrup og de tanker og visioner, der er arbejdet med blandt borgere og foreninger i Svenstrup, vil indgå i det byfornyelsesprogram, der er under udarbejdelse. Socialministeriet har også støttet et forsøg med et partnerskab for Svenstrup bymidte, og partnerskabet består af Aalborg Kommune og Svenstrup Samråd. Mødet begynder kl. 19 og forventes at vare to timer.