Sveriges valg helt åbent

Der er dødt løb mellem de to blokke i svensk politik

Skattepolitik 15. september 2002 08:00

STOCKHOLM: Søndagens Riksdagsvalg i Sverige bliver et af de mest spændende i årtier. i svensk tv fredag aften. Svenske aviser betegner valgets udfald som helt åbent, og der er bred enighed om, at det lille Miljöpartiet kommer til at afgøre, om statsminister Göran Persson og hans socialdemokrater bevarer regeringsmagten, eller om Sverige skal have en ny borgerlig regering. Spændingen forstærkes af, at cirka en halv million vælgere endnu ikke har besluttet sig, og valgforskere peger på, at der kun skal flyttes få tusinde vælgere fra venstrefløjen til højrefløjen, før der er flertal for en borgerlig regering. Valgkampen har hidtil drejet sig om skoler, skatter, sundhed, ældreomsorg og indvanderpolitik, hvor især det sidste emne har fået stor opmærksomhed og medført hed debat de to fløje imellem. Men om de vælgere, der endnu ikke har besluttet sig, blev mere afklaret efter fredagens debat mellem partilederne, er usikkert. De to store borgerlige partier er splittet på skatteområdet. Moderaterna vil gennemføre skattelettelser på 130 milliarder, Folkpartiet kun cirka det halve. Men der var stor enighed mellem de syv partiledere om svensk udenrigspolitik. En eventuel militæraktion mod Irak skal sanktioneres af FN, som alle partiledere mener skal have den store rolle i verdenspolitikken. Uenigheden mellem blokkene kom frem omkring indenrigspolitikken. Venstrefløjens tre partier, Socialdemokraterne, Vänsterpartiet og Miljöpartiet, var enige om en styrkelse af den offentlige sektor, flere penge til skoler, til sundhedssektoren og til ældreomsorgen. De tre partier var også enige om, at hvis velfærdsniveauet skal holdes og forbedres over de kommende år, er der ikke plads til skattelettelser. Partierne stod også sammen i en skarp kritik af de de fire borgerlige partiers forslag om massive skattelettelser og nedskæringer af den offentlige sektor. - Jeres politik hænger ikke sammen. I lover at forbedre den offentlige sektor og samtidig sænke skatterne. Hvordan vil I klare det?, spurgte statsminister Göran Persson, Gudrun Schyman fra Vänsterpartiet, og Peter Ericsson fra Miljöpartiet sammenstemmende de fire borgerlige partiledere. Noget entydigt svar kom ikke. Men højrefløjspartierne fremførte på deres side, at den socialdemokratiske mindretalsregering under sine snart seks år ved magten ikke har været i stand til at fjerne de mange og lange køer til behandling på hospitalerne, forbedre undervisning i skolerne, hvor stadig flere elever får dårlige karakterer. Den socialdemokratiske regering har heller ikke været i stand til - trods løfter om det modsatte - at skabe flere arbejdspladser og sænke arbejdsløsheden til under fire procent. - Tiden er inde til en ny regering med en ny politik, der kan føre Sverige ind i fremtiden. Størst uenig mellem de to fløje viste sig i spørgsmålet om familiepolitikken, skatten og indvandrere. Inden for familiepolitikken vil højrefløjspartierne satse på individuelle løsninger, hvor den enkelte familie selv skal bestemme, hvordan forældreorloven skal fordeles mellem fædre og mødre. Den enkelte familie skal også selv kunne bestemme, om den vil have børn passet i børnehaver eller hjemme. Valgstederne åbner idag klokken 08.00 og lukker klokken 20.00.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...