Lokalpolitik

Svigt i sag om sexdømt adoptivfar kan ske igen

Ansvar burde være placeret, mener byrådsmedlem Anne-Dorte Krog (SF)

NORDJYLLAND:- I fremtiden kan vi risikere en lignende sag, mener SFs medlem af Aalborg Byråd, Anne-Dorte Krog. Hendes bror, SF-medlem af amtsrådet Thomas Krog, rejste som vikarierende folketingsmedlem i januar sagen om den sexdømte adoptivfar fra Svenstrup over for sociaminister Eva Kjer Hansen og familiminister Lars Barfoed. Konklusionen er, at ingen myndigheder har gjort noget galt. Det har socialministeriet og familieministeriet i fællesskab afgjort. - Men der burde være placeret et ansvar. Det er for dårligt, mener Anne-Dorte Krog. - Ansvaret burde være placeret hos Aalborg Kommune der undlod at gå videre med en mistanke om pædofili mod adoptivfaderen fra Svenstrup. Kommunen burde have givet oplysningerne videre til adoptionsmyndighederne, siger Anne-Dorte Krog. Hun mener, at de tiltag minstrene kommer med nu er alt for vage. - Havde minstrene placeret ansvaret, så kunne de nemmere have ændret loven, mener hun. Amtsrådsmedlem for SF Thomas Krog mener, at kommunerne fremover bør være forpligtigtet til at give alle oplysninger videre til adoptionsmyndigheder uanset oplysningernes karakter. Så er det op til adoptionsmyndighederne og ikke kommunerne at vurdere oplysningerne. - Med de vage ændringer som ministrene lægger op til, så er der fortsat ingen garanti for, at det ikke vil ske igen, siger Thomas Krog. Minstrene har forklaret, at kommunerne fremover skal høres om der er noget, der giver anledning til videre undersøgelser i adoptionssager. Det er så op til kommunerne at vurdere de oplysninger de måtte være i besidelse af. - Og så er det jo fortsat op til en kommune at skønne i en sag, ligesom det var da Aalborg Kommune skønnede i sagen fra Svenstrup, påpeger Thomas Krog. Han vil nu tage sagen op, så der i Folketinget kommer et lovforslag, der forpligter myndigheder.

Forsiden