Svigt ikke nyfødte

Antallet af nyfødte børn, der indlægges med ernæringsproblemer, er steget markant. Den væsentligste årsag er, at deres forældre er alene om at få amningen til at fungere i de første døgn. Mødrene udskrives kort tid efter fødslen, og hverken sygehus eller kommune stiller op med den nødvendige støtte og hjælp.

Børnene risikerer varige skader af den manglende ernæring, og samfundet får store udgifter til meningsløse indlæggelser, der kunne være undgået. De nyfødte børn og deres forældre bliver svigtet af et sundhedsvæsen, der har satset på ambulante fødsler uden at tage hånd om det slip, der bliver mellem udskrivelse og det første besøg af en sundhedsplejerske. Som det er i dag, kan der gå op til en uge - i visse tilfælde op til 10 dage - før det nyfødte barn bliver tilset af en sundhedsplejerske. Nordjyske sundhedsplejersker rejste dette alvorlige problem, da Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland holdt generalforsamling i oktober. De møder de ulykkelige forældre, der måske har troet, at de har fået et roligt og nemt barn, der sover meget - mens virkeligheden er, at barnet er blevet mere og mere sløvt på grund af mangel på mad. Amningen er måske gået helt i kludder med risiko for, at den aldrig kommer i gang. De nordjyske sygeplejersker og sundhedsplejersker og opfordrer de ansvarlige - det vil sige Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner - til at sætte sig sammen og få lavet en klar ansvarsfordeling i den svangreomsorg, der skal skabe tryghed for forældre og deres nyfødte børn. Det er et kæmpe svigt, at regionen har satset mere og mere på ambulante fødsler, uden at der er opbygget tilstrækkelige tilbud om hjælp og støtte i de første vigtige dage efter fødslen. Kommunernes Landsforening har foreslået at opruste sundhedsplejen i kommunerne, så den får ressourcer og forpligtelse til at tilse de nyfødte børn og deres mødre umiddelbart efter hjemkomsten og i dagene derefter. I Dansk Sygeplejeråd synes vi, at forslaget har mange gode perspektiver. Sundhedsplejerskerne har fagligheden til at sikre en forbedret svangreomsorg, hvis der afsættes ressourcer til opgaven. De er i forvejen vigtige personer for småbørnsforældre og kan være med til at give ro og stabilitet ved at komme ind i familierne så tidligt som muligt. Der skal hurtigst muligt skabes en klar ansvarsfordeling mellem region og kommuner, så de meningsløse indlæggelser af nyfødte børn, der er født sunde og raske, bliver stoppet. Det er ikke et velfærdssamfund værdigt, at kassetænkning og ansvarsforflygtigelse skaber mistrivsel hos nyfødte børn.