Svigt på svigt

Miljøministeren vader rundt i problemer. 2008 har budt på meget stærk kritik af regeringens miljøpolitik

VK-MILJØPOLITIK:Miljøministeren vader rundt i problemer. 2008 har budt på meget stærk kritik af regeringens miljøpolitik fra bl.a. OECD, de økonomiske vismænd, Ingeniørforeningen, Danmarks Miljøundersøgelser og nu viser de seneste tal, at regeringen slet, slet ikke når målene for vandmiljøet, hvilket forstærker de alvorlige miljøproblemer for søer, fjorde og kystvande. Endvidere stiger det danske C02-udslip, 1 million danskere udsættes dagligt for uacceptabel dårlig luftkvalitet, landbrugets pesticidforbrug og kvælstofudledning er stigende og næsten 80 pct. af de naturtyper, som vi skal beskytte er i dårlig tilstand. Det samme gælder også for næsten 60 pct. af de dyr og plantearter, som vi særligt skal beskytte, samt at naturen ikke har den plads som den skal have. Naturområder på en samlet størrelse af Bornholm, Læsø og Samsø tilsammen, er blevet pløjet op til stor skade for dyr og planter Det er den sørgelige tilstand, med svigt på svigt, hvor regeringens eneste svar har været ord. Ord i nytårstalen og ord fra Venstres landsmøde. Danmarks natur kan ikke tåle, at regeringens passivitet fortsætter i 2009. Socialdemokraterne har derfor en ambitiøs handleplan for genopretning af den danske natur med miljø- og natur investeringer for 10 mia. kr. Vi ønsker at udarbejde en national naturplan med flere og bedre naturområder til glæde for planter, dyr og mennesker. Socialdemokraterne vil sikre et mere naturvenligt landbrug med færre sprøjtegifte og mere økologi, renere vand i søer, fjorde og kystvande og renere luft i byerne. Socialdemokraterne vil satse på grøn trafik med forbedringer af den kollektive trafik, sænkede afgifter på miljørigtige biler og miljøzoner uden forurenede lastbiler i de største byer. Det er stadig muligt at få Danmark tilbage på det grønne spor efter regeringens svigt. Det kræver en aktiv tilgang i 2009, hvis alle danskeres ret til et liv uden forurening, og mulighed for at opleve frodig natur med levesteder for dyr og planter skal sikres. Socialdemokraterne har vist vejen.