EMNER

Svimlende tanke

USA's gæld er et astronomisk beløb, en så svimlende tanke, at man skal være lidt naiv for at tro på en holdbar løsningsmodel.

Hele verden kan blive trukket med i afgrunden, og vi kan se et tilbageslag i verdensøkonomien som aldrig før. Situationen nu minder om en profeti, som David Wilkerson fik i 1973. "Jeg så i mit syn højst endnu et par år med fed velstand og derefter en økonomisk tilbagegang, som vil berøre hver eneste lønmodtager i verden. Verdens økonomer vil være helt ude af stand til at forklare, hvad det er, der foregår. Brug de næste få, gode år, der er tilbage, til at forberede jer på økonomisk krise. Få jeres familie gjort rede, fordi svære tider er på vej." Flere ting i Wilkersons 1973-profeti er ved at gå i opfyldelse, bl.a. "jeg ser bøsser og lesbiske blive budt velkommen i en kommende superverdenskirke". Vejen banes med andre ord for Noas Ark som tegn for vor tid, men altså også for Jesu genkomst - en lige så svimlende tanke.