Svindler alle forsikringskunder?

KLAGER: Underdirektør Bjørn Iversen fra brancheorganisationen Forsikring & Pension har igen efterlyst muligheden for at oprette et fælles register over alle skadesanmeldelser fra forsikringskunder for at komme falske anmeldelser og dermed svindel anslået til over 1 mia. kr. om året til livs. Al svindel er at foragte, men et fælles "sladderregister" er betænkeligt, fordi: - skaderamte kunder ud fra profitmæssige overvejelser nægtes forsikringstegning, - forsikringsprincippet "én for alle og alle for én" bliver tilsidesat, - tusindvis af skaderamte kunder lades i stikken, - forsikringsselskaberne får mulighed for at udveksle intime oplysninger om hinandens skadelidte kunder, at arbejde sammen i skadesager til ugunst for kunderne, og at danne fælles front over for de kunder, der tillader sig at kritisere selskabernes behandling af skadesagerne ved Ankenævnet for Forsikring, domstolene, i medierne osv. - forsikringsselskabernes i forvejen alt for vidtgående rettigheder over for kunderne dermed bliver udvidet til stor skade for retssikkerheden. Bjørn Iversen beskylder kunderne for at snyde forsikringsbranchen, men tør han byde på, hvor store beløb forsikringsselskaberne snyder kunderne for om året? F.eks. blev forsikringsbranchen sidste år taget på fersk gerning i forsikringssvindel, idet de i årevis uden de skadelidtes vidende havde bedrevet en ulovlig meldecentral, hvor de havde mulighed for - og ifølge egne rækker rent faktisk gjorde det efter voldsomt pres fra bl.a. forsikringsgiganterne Tryg Forsikring og Topdanmark - at aftale sig frem til en fælles laveste invaliditetsgrad i de tusindvis af tilfælde, hvor skadelidte kunder er ulykkesforsikret i flere selskaber. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen beordrede Finanstilsynet til at pålægge forsikringsbranchen at stoppe ulovlighederne øjeblikkeligt. Jo, sådan kan det gå, når forsikringsselskaberne arbejder sammen for at spare penge! Hvad gør en forsikringskunde, der bliver udsat for forsikringssvindel fra et forsikringsselskabs side? Straffeloven kan ikke bruges mod et forsikringsselskab, forsikringsaftaleloven fra 1930 heller ikke, da den ikke anser svindel fra forsikringsselskaber, men kun fra kunder, som muligt. Altså må kunden klage til Ankenævnet for Forsikring, der er driftsøkonomisk totalt afhængigt af forsikringsbranchen og dermed ikke upartisk, hvorfor forsikringskunden er henvist til lange og udmarvende retssager, i øvrigt forudsat at kunden overhovedet har råd til det - og det har de færreste efterhånden! Forsikringskundernes rettigheder er håbløst ringe efterhånden i forhold til forsikringsselskaberne. Forsikringsselskaber kan vilkårligt opsige forsikringskunder efter afslutning af en skadesag. Udbetaling fra en retshjælpsforsikring forudsætter, at kunden først klager til forsikringsbranchens alt andet end upartiske ankenævn. Dækning af sagsomkostninger fra retshjælpsforsikringer er blevet mærkbart forringet i de senere år, ligesom retsafgifterne er blevet sat kraftigt i vejret. Forsikringsselskaber derimod har ubegrænsede midler at føre retssager for og kan oven i købet i modsætning til forsikringskunder fratrække sagsudgifterne i skatteregnskabet. Forsikringskunder har overhovedet ikke ret til indsigt i de oplysninger, der er registreret om dem i forsikringsselskabernes manuelle sagsakter eller sagsmapper. Forsikringsselskabernes "banditter i habitter" kan ikke straffes med hæfte eller bøde, hvis de bevidst begår forsikringssvindel over for kunderne. Forsikringsaftaleloven fra 1930 skal omsider revideres i den kommende Folketingssamling. Folketinget, forbrugerorganisationer og alle landets forsikringskunder og dermed vælgere bør medvirke til, at forsikrings-, straffe- og datalovgivningen m.m. moderniseres, således at forsikringsbranchens daglige grove beklikkelser af forsikringskundernes retssikkerhed bringes til effektivt ophør. Bortset fra, at forsikringsbranchens konstante og veltilrettelagte udmeldinger om forsikringskundernes kriminelle tilbøjeligheder forekommer uartige og ærekrænkende - den ene dag er den årlige svindel på 1 mia. kr., den næste dag 2 eller 3 mia. kr. (!), er problemet nok snarere 1) at "tyv tror, hver mand stjæler" og 2) at forsikringsbranchen ønsker at præstere endnu større overskud til deres aktionærer, nemlig ved ikke blot at sætte forsikringspræmierne i vejret, men ved også at skære ned på erstatningsudgifterne - sådan, glæd Jer fattige aktionærer!