Lokalpolitik

Svineavler i nyt politisk stormvejr

Byråds-flertal klar til at stramme tommelskruerne - vrede over Skov- og Naturstyrelsen

STAE:Hals Kommunes mest udskældte svineproducent, Carsten Nørgaard på Mandelvej i Stae, røg på byrådets decembermøde i går ud i et nyt politisk stormvejr. Det skete, da et flertal i byrådet sagde ja til at sende det seneste kapitel i sagen retur til behandling i teknisk udvalg med et krav om at få strammet op på lugtkravene i forbindelse med Carsten Nørgaards svineproduktion på Mandelvej. Det seneste kapitel i sagen drejede sig om en kommunal miljøgodkendelse af Carsten Nørgaards planer om at flytte dele af produktionen på Mandelvej ud til en ny svinefarm ved Elsamvej syd for Stae - samtidig med, at han på Mandelvej beholder en reduceret produktion af både slagtesvin og søer. Det var fra et flertal i teknisk udvalg blevet indstillet, at den nævnte miljøgodkendelse kun skulle være på fire mod normalt otte år. Det skete, fordi man så undervejs havde mulighed for at komme med nye påbud om at nedbringe lugtgenerne, når den nye teknologi giver mulighed for dette. Sagen tog imidlertid i byrådet en ny drejning, da det fra socialdemokratisk side blev fore-slået at sende sagen retur til teknisk udvalg med det nævnte krav om at stramme op på lugtkravene med hensyn til svinefarmen på Mandelvej. S’ gruppeformand, Jørgen Hansen, slog således fast, at byrådets oprindelige opbakning til ideen om at flytte dele af Carsten Nør- gaards svineproduktion væk fra Mandelvej og de lugtplagede naboer dér var baseret på et gammelt forslag fra Carsten Nørgaard selv om, at der tilbage på Mandelvej kun skulle blive 15 dyreenheder (DE) efter udflytningen - og ikke 88,1 DE, der tales om i miljøgodkendelsen. Jørgen Hansen og andre i S-gruppen påpegede således, at man ved at sige god for miljøgodkendelsen ville give Carsten Nørgaard otte års fred på Mandelvej under stort set uændrede produktionsformer - og med den tilhørende lugt. Hertil svarede Ib Munk (V) imidlertid, at det ikke kun er antallet af dyreenheder, man skal fokusere på - men at det i stedet er lugtgenerne for de omkringboende, der er det afgørende i sagen. Det skete blandt andet med henvisning til, at Carsten Nørgaard har investeret en kvart million kroner i et nyt lugtfilteranlæg i én af staldene på Mandelvej. Samtidig pegede Ib Munk også på, at byrådet i januar havde udstedt et påbud til Carsten Nørgaard om at nedbringe lugtudslippet på Mandelvej med 60 procent, og V-politikeren stillede i den forbindelse spørgsmål til sine kolleger om, hvorvidt dette påbud ikke fortsat var det, der fra byrådets side blev arbejdet ud fra i forbindelse med miljøgodkendelsen. At det ikke længere synes at være tilfældet, synliggjorde borgmester Bent Sørensen (S), da han med kravet om en opstramning i teknisk udvalg sagde: - De 60 procent var, hvad vi juridisk set mente at kunne forlange dengang, men de 60 procent løser ikke lugtproblemet i Stae. Bent Sørensen var i øvrigt én af flere, der udtrykte frustration over, at det nævnte 60 procent-påbud endnu ikke er blevet effektueret, fordi den efterfølgende klagesag fortsat ligger uberørt i Skov - og Naturstyrelsen næsten et år efter det af byrådet udstedte påbud. Læs mere i morgen.