EMNER

Svineavler straffes for sjusk

ÅRHUS:For første gang har slagterikoncernen Danish Crown skåret i afregningen til en svineavler, fordi avleren har overtrådt koncernens regelsæt, Code of Practice. Regelsættet omhandler en række krav om bl.a. fødevaresikkerhed og etik, og med overtrædelsen risikerer svineavlerne at miste retten til at opnå selskabets højeste notering - altså den højeste pris for det kød, han sælger til selskabet. Svineavleren er under mistanke for at have været i besiddelse af medicin, som det ifølge lovgivningen er forbudt at opbevare og anvende i dansk svineproduktion. Bestyrelsen i Danish Crown mener derfor, at svineavleren har overtrådt bestemmelserne i Code of Practice. Danish Crown har dog besluttet, at den reducerede afregning først træder i kraft på det tidspunkt, hvor myndighederne beslutter at rejse tiltale i sagen. Og såfremt det senere måtte vise sig, at en tiltale ikke fører til domfældelse, vil bestyrelsen kompensere andelshaveren for den reducerede afregning. - Vi ser meget alvorligt på overtrædelser af medicinlovgivningen, og vi ønsker med beslutningen at vise, at vi på det skarpeste tager afstand fra de forhold, der tilsyneladende har fundet sted hos vores andelshaver, og at vi ikke kan acceptere, at enkelte andelshavere med deres handlinger ødelægger det image, dansk svinekød har, siger Danish Crowns formand Niels Mikkelsen. Bestyrelsen har samtidig besluttet, at andelshaveren kan genindtræde i Code of Practice-systemet når kontrolbesøg og prøver over en periode på seks måneder har dokumenteret, at forholdene er bragt i orden. /ritzau/