Energiselskaber

Svinebrug leverer det varme vand

Unikt samarbejde mellem landmand og kraftvarmeværk

AALBORG:Når de 414 familier, der får varme fra Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk, modtager den næste årsopgørelse fra kraftvarmeværket, kan de med god grund sende en venlig tanke til den lokale svineproducent Laust Lundsgaard. Med et helt usædvanligt initiativ har han sikret sine medborgere en rabat på varmeregningen, der pr. husstand er i hvert fald et par hundrede kr. værd årligt. Det usædvanlige består ikke så meget i, at han har opført et biogasanlæg i tilknytning til sin svineproduktion på ejendommen "Nordbakken". Projektet adskiller sig fra andre gårdbiogasanlæg derved, at motoren, der omdanner gassen til strøm og varme, står 800 meter borte i en nyopført tilbygning til kraftvarmeværket. - Det rummer den store økonomiske - og miljømæssige - fordel, at det er muligt at udnytte al varmen. Ved et traditionelt gårbiogasanlæg bliver to trediedele af den varme, der produceres om sommeren, lukket ud i det fri. Med motoren stående hos varmeværket, går al varmen ud i fjernvarmenettet, forklarer Erik Lundsby Andreasen, indehaver af Lundsby Energi, der har opført anlægget. 25 pct.s rabat på varmen For Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk betyder det et væsentligt lavere forbrug af naturgas, idet varmen fra Laust Lundsgaards motor er i stand til at dække ca. 40 pct. af varmen i sommerperioden. Og ifølge aftalen med svineavleren får værket varmen for tre fjerdedele af den pris, det ville koste at producere varmen selv. Ganske vist falder værkets produktion og dermed salg af elektricitet. På årsbasis cirka 16 pct. Men tre-tarifsystemet, der medfører varierende afregningspris over døgnet, gør, at den mindre produktion er omkostningsneutral. - Vi standser først og fremmest motoren i lavlastperioderne, hvor vi alligevel ikke tjener penge på at sælge elektricitet, forklarer varmemester Erik Rasmussen. I forvejen kunne værket via en stor akkumuleringstank i et vist omfang styre uden om perioderne med lav elpris, men med varmen fra Lundsgaards motor er den mulighed øget markant. Og Lundsgaards motor er det. Tilsvarende med tilbygningen: - Den eneste udgift, vi har haft på det her, er i forbindelse med sammenkoblingen af de to systemer, siger Erik Rasmussen. For Laust Lundsgaard løber investeringen til gengæld op i flere mio. kr. Til at forrente den investering har han udover salget af varme en indtjening fra salget af elektricitet til Himmerlands Elforsyning. Som vedvarende energi modtager han 17 øre ekstra pr kWh, hvilket bringer den samlede afregningspris op på cirka 60 øre pr. kWh. Andre har en motorcykel Det er imidlertid ikke penge, der er drivkraften bag værket: - Jeg har i 10-15 år interesseret mig for biogas, og nu hvor anlæggene har høj driftsikkerhed, har jeg kastet mit ud i det. Nogle roder med en gammel motorcykel, jeg har et biogasanlæg at gå op i, siger Laust Lundsgaard og tilføjer, at kaster hans interesse penge af sig, vil det være dejligt, men at han er tilfreds, hvis bare det løber rundt. Hvis anlægget ellers kører, som det skal, vil det være betalt tilbage om syv-otte år. Det, der i dag efter alt at dømme ligner et fornuftigt "ægteskab" blev i virkeligheden indledt med forhandlinger om "skilsmisse", idet Lundsgaards interesse i biogas fik ham til at overveje at blive koblet af fjernvarmenettet. Udsigten til sådan at miste en stor aftager vakte alt andet end begejstring på værket, men et biogasanlæg trak så meget i svineproducenten, at han var indstillet på at gennemføre det, selvom den faste afgift fortsat skulle betales. Løsningen på det hele kom fra Ole Ellemose, tidligere biogasekspert i Energistyrelsen, i dag konsulent hos Lundsby Energi: - Du skal da bare have en gasledning ned til Ferslev. Så udnyttes al varmen, og de beholder dig som kunde! Og sådan blev det.