Svinefarm lukket efter fund af ulovlig og farlig medicin

10 kilo antibiotikum og ampuller med hormoner

KØBENHAVN:En stor svinebesætning på en gård ved Sakskøbing på Lolland er blevet lukket efter fund af en større mængde ulovlig medicin. Blandt det fundne er ampuller med hormonet prostaglandin, der er så stærkt, at det kan få en gravid til at abortere, blot det kommer på huden. Lukningen af besætningen betyder, at landmanden har forbud imod at sende grise til slagtning, mens medicinen undersøges nærmere. Politiet i Nykøbing Falster og fødevaremyndighederne ransagede med assistance fra Fødevaredirektoratets nye medicinrejsehold ejendommen på baggrund af en mistanke om, at landmanden lå inde med ulovlig medicin. Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) er tilfreds med, at fødevaremyndighederne reagerede hurtigt og effektivt på mistanken om ulovligheder. - Vi skal den ulovlige medicinanvendelse til livs. Derfor er det altafgørende, at myndighederne kan reagere hurtigt og effektivt på mistanker. Det er formålet med rejseholdet, der havde sin debut ved ransagningen, siger Mariann Fischer Boel. Ved ransagningen beslaglagde politiet 10 kilo tetracyklin - et antibiotikum, der bruges til at forebygge infektioner. Det fundne stof er et produkt, der ikke er registreret som medicin og heller ikke forhandles i Danmark. Derfor er der muligvis tale om, at landmanden selv eller andre har importeret det ulovligt. Prostaglandin er et hormon, som bruges til at sætte fødslen - eller faringen, som det hedder hos grise - i gang. Stoffet forhandles i Danmark, men kan kun købes på recept. Det må kun håndteres af dyrlæger og ikke opbevares i svinebesætninger. De skrappe regler skyldes, at hormonet er meget virksomt også på gravide kvinder, der kan abortere, hvis de får det på huden, oplyser veterinærchef Svend Johansen, Fødevareregion Ringsted, til Ritzau. Landmanden er blevet sigtet for overtrædelse af lægemiddelloven og af bekendtgørelse om lægemidler til dyr. Politiet efterforsker nu sagen. For øjeblikket undersøges de beslaglagte lægemidler på fødevareregionens laboratorium i Ringsted, der også undersøger medicinindholdet i smågrise fra besætningen. Resultatet af undersøgelserne foreligger muligvis først i næste uge. Først derefter tages der stilling til, hvor længe påbuddet om at lukke besætningen opretholdes. Den pågældende landmand producerer pattegrise og feder dem op til slagtning. Mens besætningen er lukket, må der ikke leveres svin til slagtning eller salg i øvrigt. I mellemtiden må landmanden skaffe ekstra plads til de dyr, der ikke kan komme af sted, så lukningen ikke går ud over dyrenes velfærd. Aktionen på Lolland er den første med deltagelse af Fødevaredirektoratets Medicinrejsehold, der skal styrke kontrollen med brugen af medicin i landbruget. Fra i sommer, når rejseholdet kører på fuld kraft, skal det hjælpe fødevareregioner over hele landet med at planlægge den uanmeldte kontrol. Hvert år foretages 200 kontrolbesøg i danske besætninger. Hidtil har der været tale om stikprøver, men det er meningen, at kontrollen fremover skal målrettes besætninger, hvor myndighederne har erfaring for, at der er problemer. Der er afsat 22 millioner kroner ekstra til øget kontrol, ligesom strafferammen for ulovlig medicinering er sat op. For Landsforeningen af Danske Svineproducenter er fundet af ulovlig medicin i den lollandske svinebesætning en stor skuffelse. - Vi ønsker et stærkt, rent og lovligt erhverv og tager stærkt afstand fra svineproducenter, der kunne finde på at bruge medicin, der ikke er ordineret af en dyrlæge, siger Per Bach Laursen, der er formand for Danske Svineproducenter. Derfor hilser han det nye rejsehold velkommen og ser frem til de uanmeldte besøg hos landmænd, der er under mistanke for misbrug af medicin. /ritzau/