EMNER

Svinefarm op på 80.000 smågrise

@Brød.8.note-firkant-fremh:SKRÆM: Gårdejer Michael Møller, Haverslev Vang, har planer om at fordoble produktionen af smågrise på ejendommen Skræmvej 135 i Skræm. Det betyder, at der i fremtiden vil blive produceret 80.000 smågrise årligt, hvis Nordjyllands Amt siger god for det i form af et regionplantillæg med en tilhørende miljøvurdering. Desuden skal Fjerritslev Kommune give en særlig miljøtilladelse. For at få plads til de mange dyr skal der blandt andet bygges en stor ny stald. Første skridt i udvidelsen til de 498 dyreenheder er, at amtet nu indkalder forslag og ideer til brug for regionplantillægget. De skal være amtet i hænde senest 2. maj. Inden for 500 meter fra farmen er 10 nabobebyggelser, og derfor vil både lugt- og transportforhold blive nærmere beskrevet.