Svinefarme til debat

Når Nordjyllands Amt 8. april indkalder til borger- og orienteringsmøde i Stae, bliver det ikke kun Carsten Nørgaards planlagte nye svinefarms-projekt syd for Stae, der kommer til debat. Også den anden planlagte svinefarm i Stae, Lars Andersens nye projekt ved "Bjerregård", kommer op at vende på mødet. Det sker i begge tilfælde for at give amtet det bedste grundlag forud for udarbejdelsen af de påkrævede VVM-redegørelser for svinefarms-projekterne.