Brønderslev

Svinefolk drøfter fremtiden

SvineRådgivningen i LandboNord har i dag, onsdag, svinemøde vedrørende 2013.

Baggrunden er, at der i LandboNords område er en række landmand, der har en udfordring vedrørende 2013. Det er problematikken omkring løsgående søer, der er på dagsordenen. Der holdes møde heromkring. Der bliver sparring med kollegaer, der står i samme situation. Miljøkonsulent Anna Birgitte Thing fra LandboNord fortæller om anmeldeordningen. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen fra LandboNord fortæller om muligheder og begrænsninger i forskellige staldsystemer til løsgående søer. Det er svinerådgiver Josva Møller Jensen, der leder mødet. Hvis der er interesse for det, vil der efter mødet blive oprettet en erfagruppe for mødedeltagerne. Der er flere relevante ting, det kan være relevant at tage op, inden man beslutter, i hvilken retning man skal gå.