Svinefolk og dyrlæger i clinch om dyrevelfærd

Danmark har verden skrappeste tilsyn, hævder landbruget

LØGSTØR:Der er udbrudt en krig på argumenter om dyrevelfærd mellem landbruget og dyrlægerne. Sidstnævntes brød er i vid udstrækning afhængigt af landbrugserhvervet. Mandag oplyste dyrlægeforeningen, at den var glad for fødevareminister Mariann Fischer Boels (V) støtte til at styrke kontrollen med dyrevelfærden i svinestalden, uden at der dog er bevilget penge til formålet. Og tirsdag skød landbruget skarpt igen. Formanden for Landsudvalget for Svin under Danske Slagterier, Lindhart Nielsen, Løgstør, afviste, at der efter de nugældende regler kan gå op til 50 år mellem, en dyrlæge kommer besøg i besætningerne. Det var dyrlægernes påstand dagen før. - De aftaler, vi har om sundhedsrådgivning, betyder, at en dyrlæge hver måned kommer på besøg i besætningerne. Der er næppe noget land i verden, hvor en dyrlæge så ofte er i stalden og kan konstatere, om tingene er i orden eller ej, sagde han. Han mener, at det er mærkværdigt, at svinesektoren skal klandres af dyrlægerne for manglende dyrevelfærd i Danmark, som har været foregangsland for f.eks. løsgående søer og andre grise i produktionssystemet. - Det er et stift stykke, når dyrlægeforeningen forsøger at give indtryk af, at kontrollen er helt utilstrækkelig. Hvis det er rigtigt, lever dyrlægerne simpelthen ikke op til deres faglige ansvar, siger Lindhart Nielsen. /ritzau/