Svinefolk skal høre om krisen

Der bliver indlæg af både faglig og økonomisk karakter

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Poul Stendahl kommer ind på forandringer og tiltag for at få bedre økonomi. Arkivfoto: Martin Damgård

VENDSYSSEL:Årsmødet i morgen i LandboNords SvineRådgivning på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev vil uden tvivl være præget af krisen inden for svinebruget. - LandboNord SvineRådgivnings årsmøde er Nordjyllands største svinefaglige møde og overgåes i deltagerantal kun af Dansk Svineproduktions årsmøde i Herning, fortæller cherådgiver Poul Stendahl fra LandboNords SvineRådgivning. I lighed med tidligere år er der lagt et meget stort arbejde i forberedelsen af arrangementet. Der vil være indlæg af fagligt og økonomisk karakter, men som afslutning også et indlæg af mere underholdende art. - Som følge af mødets alsidige program er der gennem en årrække opbygget en tradition for at svineproducenternes medarbejdere og ægtefæller også deltager i årsmødet. - Landbrugets følgeerhverv herunder landbrugets kreditgivere, foderstofindustrien, landbrugsskoler med flere er normalt også godt repræsenteret på mødet. På mødet aflægges beretning om det faglige og politiske arbejde i svineproduktionen ved formand for LandboNords svineudvalg gårdejer Niels Vestergaard Salling, Klæstrup. Herefter vil chefrådgiver Poul Stendahl fortælle om svinerådgivningens arbejde samt de forandringer og tiltag der skal ske for at forbedre økonomien i svineproduktionen. - Vi sætter Danish kontrollen på programmet for at informere om hvilke ting der kræves for at levere slagtesvin, fortæller Poul Stendahl. - Der er i 2007 afviklet ca. 100 besøg med gode erfaringer, og rigtig mange producenter giver efter besøget positiv udtryk for at de nu er godt ruste til andre kontrolbesøg. Emnet behandles af svinerådgiver Mette Holst Tygesen. Futures er et nyt værktøj, og det er vigtigt at kende mekanismerne til bunds. Nogle har brændt fingrene ved at bruge futures til spekulation hvilket kan føre til store tab, men som risikoafdækning kan det være et fornuftigt redskab. Netop risikoafdækning vil driftsøkonomikonsulent Søren Peider Hansen tage sig af. Rådgivningen vil også slå et slag for pasning af farestalden og reduktion af smågrisedødeligheden. Staldundervisning hvor en rådgiver kommer ud og arbejder sammen med folkene en dag, så arbejdssituationerne og pasningen kan optimeres i praksis. Et vigtigt råd er at kigge på grisene, se hvordan de har det og tag bestik af det. Dette vil svinerådgiverne Merete L. Andersen og Lars Winther tage sig af. ¿En tur i stalden - staldkavalkade¿ sådan lyder titlen på et indlæg af svinerådgiverne Anders Andersen og Josva Møller Jensen. Her sættes via billeder fokus på produktionsforhold, dyrevelfærd, indretning og design af stalde til både søer, smågrise og slagtesvin. Miljø- og naturkonsulent Allan K. Olesen vil efterfølgende redegøre for status for gylleseparation hvor anlæggets funktion og bortskaffelse af tørstof berøres. Politisk bestemt Fremtiden for dansk svineproduktion er i høj grad politisk bestemt, og formand for Dansk Svineproduktion, gårdejer Lindhardt Nielsen, Løgstør, vil tale om danske svineproducenters styrker og deres fremtid. Som afslutning taler ledelseskonsulent Asger Fredslund, SiriusPartner i et humoristisk indlæg om ¿Indstilling til omstilling¿. Asger Fredslund er uddannet ingeniør og har gennem flere år været tjenestegørende ved FN i brændpunkter rundt om i verden og ved slædepatruljen Sirius på Grønland. Han vil bl.a. med erfaringerne og oplevelserne fra Sirius i billeder og tale fortælle om motivation, forandring og indstilling.

Forsiden