Svineproducent er klar til omlægning

EMNER 1. november 2002 07:00

STAE: Svineproducent Carsten Nørgaard er klar til at flytte størstedelen af sin svineproduktion til nye rammer syd for Stae. Det fastslår han, efter at teknisk udvalg har besluttet, at han skal nedbringe lugtudslippet fra sin svinefarm på Mandelvej med 60 procent. - Problemet er bare, at kommunen blokerer for den ønskede udflytning, konstaterer Carsten Nørgaard. Hermed henviser han til den kendsgerning, at teknisk udvalg tidligere i år satte en foreløbig stopper for udflytningsplanerne. Det skete, da Carsten Nørgaard ændrede et tidligere forslag om kun at beholde 15 dyreenheder (DE) på Mandelvej til i stedet 50 DE. Carsten Nørgaard fortæller videre, at han - hvis amtet og kommunen senere siger god for den ønskede udflytning - fortsat vil bevare et vist antal DE på Mandelvej, og det er et krav, der for hans vedkommende er økonomisk betinget. - Jeg har nogle lån og afskrivninger i mine nuværende bygninger at forholde mig til, for jeg kan jo ikke gå til kreditforeningen og bede om et nyt lån og så samtidig bede dem om at lade det gamle stå i nogle bygninger, der intet er værd, forklarer han. Carsten Nørgaard tør ikke på nuværende tidspunkt sætte tal på, hvor mange DE han har behov for at beholde på Mandelvej, hvis udflytningsplanerne godkendes, men han slår fast, at han skønner det muligt at nedbringe lugtudslippet med de påkrævede 60 procent. Hvor mange svin, der skal flyttes, for at det kan blive en realitet, ved han imidlertid ikke på nuværende tidspunkt. - Der vil nok være det antal svin tilbage, så borgerne i området kan være tilfredse, siger han - og udtrykker frustration over at være blevet udstillet som én, der er fuldstændig ligeglad med, hvad han påfører naboerne af gener. - Det er bestemt ikke tilfældet, og jeg er villig til at gøre alt, hvad jeg kan, for at nedbringe de gener, der følger med den her svineproduktion, siger han og fortsætter: - Jeg ønsker ikke at deltage i nogen form for mudderkastning, men man er også nødt til at være konstruktiv i sin kritik. Man kan ikke bare sætte sig ned og klage hele tiden. Man må også have en forståelse for, at jeg bliver nødt til at have mine grise for at leve. Carsten Nørgaard fortæller videre, at han har prøvet at kontakte naboer i området for at få et møde. - Jeg ville gerne have gang i en fornuftig dialog, men det var de ikke interesserede i, tilføjer han. Med hensyn til udvalgets beslutning om at kræve lugtudslippet ned med 60 procent betegner Carsten Nørgaard iøvrigt dette som "rimeligt". - Hvis vi kunne sige, at de 60 procent var, hvad der skulle til for at afslutte sagen, så der ikke efterfølgende blev klaget igen, så er det helt i orden med mig, siger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...