Lokalpolitik

Svineproducent må udvide

Ø. BRØNDERSLEV: Teknik- og miljøudvalget har med en miljøgodkendelse sagt god for en udvidelse af svineproduktionen på ejendommen Stubdrupvej 111. Amtsrådet godkendte 13. september 2005 et regionplantillæg for udvidelse af svineproduktionen på samme ejendom, og tillægget gør det muligt at udvide produktionen fra 237 til 499 dyreenheder. Brønderslev Kommune har nu fulgt op med en miljøgodkendelsen. Udvidelsen indebærer en mindre tilbygning til den eksisterende stald, og den er blandt andet betinget af, at mindst 75 procent af den producerede husdyrgødning forarbejdes på biogasanlægget GFE-Krogenskær på Vildmosevej. Planen har været til høring, og der er indsigelse fra en nabo. Et af punkterne i indsigelse vedrører specielt sammenkoblingen med biogasanlægget GFE- Krogenskær, og den forudsætning, at 75 procent af den producerede husdyrgødning skal forarbejdes på anlægget for, at arealkravet til den udvidede produktion kan opfyldes. Og netop dette faktum har givet anledning til debat i teknik- og miljøudvalget: - Hele sagen er bundet op på, at ejendommen skal levere til biogasanlægget. Vi ønsker selvfølgelig ikke fra kommunens side, at der bliver spændt ben for landbrugets produktionsmuligheder. Men vi synes måske også, at det er et svært tidspunkt, at afgørelsen skal træffe på. Det sker 14 dage inden, der er krævet en akkrediteret måling af lugt- og støjforholdene på biogasanlægget. På den måde kan vi som kommune godt føle os lidt som gummistempel for amtet. Vi har reelt set ikke andre muligheder end at sige ja, siger karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget. Hvis biogasanlægget ikke komme til at fungere som ventet, kan ejendommen på Strubdrupvej ikke få afsat gødning som ventet. Og det er så ifølge Karsten Frederiksen ansøgernes problem at få produktionen på Strubdrupvej tilpasset de ændrede forhold. - Den VVM-godkendelse, amtet har givet, er givet under forudsætning af, at der kan leveres 75 procent til biogasanlægget - kan man ikke det, er der ikke nogen VVM-godkendelse fra amtet, siger teknisk chef Asger Nielsen. Karsten Frederiksen lægger ikke skjul på, at han gerne havde set, ansøgningen fra Stubdrupvej behandlet, når der var vished for, at biogasanlægget kan fungere. - Personligt har jeg kvaler over, at vi skal sige ja til miljøgodkendelsen på Stubdrupvej 14 dage før målingerne kommer fra GFE Krogenskær. Det kunne være ønskværdigt, at anlæggets fremtidige drift var på plads, så grundlaget for at udvide på Strubdrupvej var mere stabilt, siger Karsten Frederiksen.