Svineproducenter ser lys forude

Ingen matcher danske landmænd, mener svineproducenters formand

2007 var hårdt, men der er al mulig grund at tro på fremtiden, erklærer svineproducenternes formand, gårdejer Lindhardt B. Nielsen, Løgstør. Foto: Michael Bygballe

2007 var hårdt, men der er al mulig grund at tro på fremtiden, erklærer svineproducenternes formand, gårdejer Lindhardt B. Nielsen, Løgstør. Foto: Michael Bygballe

LØGSTØR:Svineproducenternes kassekredit er strakt til det yderste og nerverne sidder uden på tøjet. 2007 var et forfærdeligt år med chokstigninger på kornprisen og det ringeste bytteforhold mellem foder og svinekød nogensinde. Men formanden for Dansk Svineproduktion, gårdejer Lindhardt B. Nielsen, Løgstør, opfordrer til at bevare optimismen. Der er mange gode grunde til at tro på fremtiden, erklærer han. - De danske svineproducenter står med række stærke kort på hånden, og jeg har svært ved at se, hvem der kan matche os på den lange bane. Vi er en effektiv og velorganiseret branche, der har flere heste at spille på. Vores avlsdyr, vores smågrise, vores slagtesvin og vort svinekød er efterspurgt på grund af den høje kvalitet, og med den produktivitet og omkostningsjagt, de danske svineproducenter præsterer, kan vi også være med på prisen, fastslår Lindhart B. Nielsen. Han påpeger, at Danmark sammen med Spanien er det land i Europa, der har de laveste omkostninger pr. produceret kg svinekød. Og han forudser, at Danmark kommer alene i front i de kommende år. Lindhart B. Nielsen glæder sig over, at så mange producenter, både yngre og ældre, lægger planer for nye stalde- og produktionssystemer. - Store effektive enheder er fremtiden, og samtidig giver de nye stalde også et løft på både dyrevelfærds- og miljøområdet, påpeger han. Investeringslyst Natur- og miljøkonsulent Carsten Aarup, Hobro-Aalborg Landboforening, bekræfter, at der trods økonomisk ugunst i 2007, stadig er en betydelig investeringslyst, både i svineproduktionen og kvægbruget. - De store, specialiserede landbrug er nødt til at planlægge på længere sigt, og kan ikke lade udviklingen bestemmes af et tilfældigt konjunkturudsving, siger han. Svineproducenterne er i stigende grad blevet opmærksom på deres produktions massive påvirkning af omgivelserne. - Svineproduktion lugter og skal ligge ude på landet. Det er man nødt til at forholde sig til. Nye teknologiske løsninger på lugtproblemet er under udvikling, men det varer længe, før problemet er væk, siger Carsten Aarup. Ende på håbløs kø Lindhardt Nielsen understreger, at Dansk Svineproduktion arbejder intensivt med at mindske miljøbelastningen. - Og vi har med stor tilfredshed noteret os, at både kommuner og den nye miljøminister vil gøre en ende på den helt håbløse situation, hvor hundredvis af ansøgninger om miljøgodkendelser bliver syltet i mange måneder. Det er ganske enkelt uholdbart i et erhverv, hvor udvikling af bedrifterne er helt afgørende, siger han. Han ser også frem til, at loftet på de 500 dyreenheder på besætningsniveau bliver ophævet. Desuden påpeger han, at der også skal sættes fokus på fordele og ulemper ved at afbrænde fiberfraktionen efter separering af gyllen. - I det hele taget skal vi have taget fat, både teknisk og politisk, på de blokeringer, der er, så svinesektoren kan udvikle sig på en både miljømæssig og økonomisk sund måde i fremtiden. - Vi skal være i stand til at tænke 5-10 år frem i tiden ¿ både vi svineproducenter og lovgiverne - så vi ikke hele tiden sidder i uvished og venteposition, erklærer han.