Bortførelser

Svineproducenter undsiger minister

Vi holdes som gidsler, erklærer landboleder i Vendyssel

Arkivfoto: Hans Ravn

Arkivfoto: Hans Ravn

Svineproducenterne i Vendsyssel undsiger regeringen og i særdeleshed miljøminister Troels Lund Poulsen (V). Det er det langsomme tempo i behandlingen af miljøgodkendelser, der i den grad frustrerer landmændene. - Vi holdes som gidsler, erklærede formanden for svineudvalget i LandboNord, Niels Vestergaard Salling, Klæstrup, på årsmødet i Brønderslev fredag, landets næststørste svinekongres med flere hundrede deltagere. Indtil december var der behandlet 750 sager af de 1200 sager, regeringen havde lovet for 2008. - Og bunken bliver større og større. Troels Lund Poulsen har ikke fået lavet nogen væsentlige forbedringer, selvom han frejdigt har lovet det. Erhverv sendt til hjørnespark - Hvordan kan man i et retssamfund sende et helt erhverv totalt til hjørnespark? Der tabes jo arbejdspladser i landbruget og på slagterierne og i følgeerhvervene. De arbejdspladser kommer samfundet til at mangle, når vi nu har fået lavkonjunktur. Og imens holdes vi som gidsler. Vi kan ikke få lov at udvikle vores bedrifter og dermed kan vi ikke indfri de stigende krav til miljø og dyrevelfærd, fastslog han. Og han forudså ingen forbedringer. - Vent bare og se, når det i 2013 bliver forbudt at have søer i bokse i drægtighedstalden. Så står der sikkert masser af landmænd, som ikke har fået behandlet deres sager, men politikerne skal nok få vasket hænderne inden og råbe op om, at vi ikke overholder reglerne. Niels Vestergaard Salling udtrykte dyb skepsis overfor regeringens nyeste udspil "grøn vækst". - Vi er bange for, at der kun blive plads til "grøn". Vækst skal vi have, når vi har opfyldt vandrammedirektivet, pesticidplanen og vandmiljøplanen, og hver gang vi er tæt på at indfri et mål, flytter man det længere væk. Mon vi nogensinde når vækstdelen, spurgte han. Denne uges forslag fra Socialdemokraterne om over tid at samle svinebedrifterne langs motorvejene uden krav om jordtilliggende, blev ikke pure afvist af Niels Vestergaard Salling. - Der er jo masser af motorveje i Nordjylland, bemærkede han, men han advarede samtidig mod en forventning om, at de kan blive lugt-og affaldsfrie.