EMNER

Svineproduktion er meget sårbar

Tican afregner halvdelen af eksporten i pund, yen og dollar, der for tiden er svage

FJERRITSLEV:Bestyrelsesformand Valdemar Møller var optimist, da han på sidste års generalforsamling i Tican nævnte, at prognosen fra Danske Slagterier lød på en gennemsnitlig svinepris på ca. 8,50 kr/kg før restbetaling. - Desværre kan vi konstatere, at denne prognose var for optimistisk, idet regnskabsåret sluttede med en gennemsnitlig afregningspris på blot 7,55 kr/kg før restbetalingen. Det er et fald på ikke mindre end 20 procent efter restbetalingen, berettede Valdemar Møller ved generalforsamlingen, der blev holdt i Sjørring Hallen. Presset marked En stigende produktion i både EU-landene og USA har trykket det internationale marked for svinekød. - Det rammer specielt den danske svineproducent, idet vi er afhængige af at eksportere ca. 85 procent af vores samlede svineproduktion. Når vi samtidig ved, at op mod halvdelen af denne eksport afregnes i engelske pund, japanske yen eller amerikanske dollar, som alle er faldet i værdi i de seneste par år - ja, så må vi også erkende, at dansk svineproduktion er sårbar. Valdemar Møller fortæller, at Tican gennem mange år har udviddet produktionen med basis i ekporten. - Det har være en succes, som man misunder os i mange lande. Jo større produktionen bliver i Danmark, må vi imidlertid også sande, at vor følsomhed over for internationale konjnkturer, handelspolitik og den mulige konsekvens af eventuelle sygdomsudbrud bliver stadig større. Det er en risiko, vi skal være os bevidste. Valdemar Møller gav på generalforsamlingen udtryk for, at danske svineproducenter vil være med til at tage ansvar for den danske samfundsudvikling. - Vækst og dynamik har været kendetegnende i mere end et århundrede for erhvervet. Med hele vejen Styrken i dansk svineproduktion er helt klart jord til bord-konceptet, hvor det er svineproducenterne, som styrer produktionen hele vejen frem til markedet. Vi har store moderne slagterianlæg, der både er veludbygget og moderne på det teknologiske område. - Vi har gennem Landsudvalget for Svin og den lokale rådgivning en tæt kontakt helt ud til den enkelte producent. Der sker en løbende strukturudvikling hos den enkelte producent, hvor der bygges nye stalde, som opfylder kravet om mere dyrevelfærd og samtidig er mere rationelt i dagligdagen. - Det er alt sammen forhold, som er med til at styrke den danske svineproduktions konkurrenceevne. Valdemar Møller håber, at politikerne letter vilkårene for erhvervet. Det drejser sig især på områder som bedre beteingerlse i den kommende landbrugslov, forenklede godkendelsesprocedurer omkring udvidelse af produktion og ensartet fortolkning af miljøregler i amterne.