Svineri på containerplads

Store problemer med affald i Lyngså

LYNGSÅ:Der er så store problemer med dumpning af affald i og omkring den store affaldscontainer i Lyngså, at den lokale borgerforening er parat til at anbefale den fjernet. Det fremgår af borgerforeningens blad, Lyngså Posten. "Containerpladsen har mere karakter af en losseplads og lever slet ikke op til sit formål", skriver foreningen. Alle typer affald bliver angivelig dumpet både i og omkring containeren. Ofte sker det om aftenen eller natten. I borgerforeningen er man sikre på, at dumpningen foretages af folk udefra. Man har set såvel store trailere som små lastbiler, og hvis der ikke er plads i containeren, bliver affaldet bare tippet af på jorden. Dumpningen er til stor gene for naboer og folk, der benytter missionshuset. I borgerforeningen spekulerer man derfor på, om Lyngså kan undvære sin containerplads. "Hvis det er tilfældet, mener vi i bestyrelse, at det nok ville være den bedste løsning. Vi kan simpelthen ikke være bekendt at have denne form for losseplads midt i byen", skriver borgerforeningen. Man appellerer nu til byens borgere om at deltage i en debat om containerpladsens fremtid.