Svinesag fra Stae volder politikerne nye problemer

STAE:Sagen om Carsten Nørgaards svineproduktion i Stae har taget en ny drejning - og skabt nye kvaler for politikere og forvaltning i Hals Kommune. Denne gang drejer det sig om den planlagte udflytning af svineproduktionen på Mandelvej til et nyt område ved Elsamvej syd for Stae. Her har Hals Kommune givet Carsten Nørgaard den nødvendige landzonetilladelse, men tilladelsen er blevet mødt af protester af en nabo i det nye område og af Nordjyllands Amt. Det er specielt den sidstnævnte klage, der har skabt frustrationer i det kommunale system. - Forvaltningen har i hele det her forløb arbejdet sammen med amtet, og så er der åbenbart alligevel nogle, der dér har fået kolde fødder, siger formanden for teknisk udvalg, Johannes Elsnab (V), som nu sammen med sine udvalgskolleger vil have sagen prøvet i Naturklagenævnet. Når amtet klager, er det fordi, at de dér først vil have udarbejdet en VVM-redegørelse og et regionplantillæg, inden der tages fat på arbejdet med landzonetilladelser. I Hals Kommune er sidstnævnte arbejde til gengæld påbegyndt for at vinde så meget tid som muligt i den årelange svinelugtsag.