EMNER

Svinestald flyttes ikke væk

Beboere i Næsborg-Haugård-området vil protestere til kommunen

NÆSBORG:Der bliver ikke tale om at finde en alternativ placering til den 3300 kvadratmeter nye stald som landmand Peter Andersen har planer om at opføre på Lyngvejen 19 mellem Næsborg og Haugård. Efter massive protester fra en række beboere i området havde Peter Andersen ellers kig på en alternativ placeringsmulighed i stedet for på Lyngvejen 19. - Men den mulighed er altså løbet ud i sandet, siger Peter Andersen, der nu fastholder sin ansøgning til Løgstør Kommune om at opføre stalden på Lyngvejen. - Den alternative placeringsmulighed vi havde i kikkerten duede ganske enkelt ikke, siger Peter Andersen til NORDJYSKE Stiftstidende. I et forsøg på at imødekomme naboerne har Peter Andersen i stedet planer om at rykke stalden yderligere omkring 100 meter fra nærmeste bebyggelse, så stalden kommer 370 meter væk fra nærmeste nabo. Protester på vej Men Løgstør Kommune kan godt se frem til en massiv række protester fra beboere i området, når ansøgningen om placeringen på Lyngvejen i den nærmeste tid kommer til naboorientering. - Det hjælper ikke en pind at rykke stalden nogle få meter. Det der skal til er at politikerne tænker sig om og indser, at de mega-store landbrug hører til langt, langt væk fra bebyggelse - nøjagtig som man har gjort med industriområderne, siger Jørgen Krathus, der sammen med en række andre beboerne i området tidligere har sendt et åbent brev til kommunen, hvor de også udtrykker bekymring for værdiforringelse af deres boliger. Frygter lugt De frygter også for lugtgener, fluer, trafik og påpeger det fuldstændige tåbelige i at lægge en stald så tæt ved naboer, når der er masser af plads i Nørrekær Enge, hvor der er meget langt til naboer. - Når nu sagen kommer i naboorientering, så vil jeg protestere som vild. Jeg ved at der er mange andre beboere i området der vil gøre det samme, selvom jeg også er klar over at nogle vil være tilbageholdende af frygt for at komme i karambolage med de store svineproducenter i området, der traditionelt har et stort ord at skulle have sagt, siger Jørgen Krathus.