Lokalpolitik

Svinestanken hænger ved i Stae

Både svineproducent og nabogruppe har påklaget byrådsbeslutning

STAE:Selv om det var tilbage i januar måned, at byrådet pålagde svineproducent Carsten Nørgaard på Mandelvej at nedbringe lugtudslippet fra sin svinefarm med 60 procent, så er der - helt som ventet - intet sket siden da i forhold til spørgsmålet om svinestank i Stae. Det konstaterer én af de utilfredse naboer på Agernvej, Else Winther, der har denne kommentar: - Vi var væk i de tre ugers industriferie, men nu er vi tilbage, og i går (onsdag, red.) i det daglige vejr måtte vi konstatere, at det stadig lugter, når vinden er i øst. Når det ikke er uventet, at Else Winther & Co. i den utilfredse nabogruppe fortsat må leve med stanken fra Carsten Nørgaards produktion af slagtesvin, så hænger det sammen med, at Carsten Nørgaard allerede inden byrådsbeslutningen havde slå-et fast, at en sådan beslutning ville blive påklaget til Skov- og Naturstyrelsen. Det er da også siden sket, og Carsten Nørgaard har på intet tidspunkt lagt skjul på, at klagen er blevet fremsendt for at købe sig tid, mens der på kommunalt og amtsligt plan ses nærmere på ønsker fra Carsten Nørgaard om at flytte svineproduktionen på Mandelvej til et nyt område syd for Stae by og om i stedet på Mandelvej at etablere nogle nye jordbrugsparceller. Carsten Nørgaard er imidlertid ikke den eneste, der har klaget til Skov- og Naturstyrelsen. Det har nemlig også nabogruppen, hvor talsmand Thomas Christensen fortæller, at der af naboerne er blevet klaget, fordi det ellers ikke fremtiden ville være muligt at klage igen, ligesom han peger på, at der ikke er den store forskel på, om de såkaldte lugtenheder i området er på de nuværende 70 eller på af de byrådet ønskede 28. - Det er forskellen mellem at få én eller to spande lort i hovedet. Det er lige ubehageligt hver gang, konstaterer Thomas Christensen, der med klagen til Skov- og Naturstyrelsen håber at få bragt det maksimale antal af lugtenheder fra svinefarmen på Mandelvej ned under 10. Det er dén grænse, der er gældende for landsbyer, men i forbindelse med svinesagen fra Stae er der undervejs også blevet opereret med dén mulighed, der er for at lempe dette krav med en faktor to eller tre. Denne mulighed gælder imidlertid kun for områder, der kan rubriceres som decideret åbne landskaber eller industriområder - hvilket Thomas Christensen har svært ved at se, at Stae by kan betegnes som. Hans Kjær, der i Skov- og Naturstyrelsen er sagsbehandler på svinesagen fra Stae, er på ferie, og mens Thomas Christensen & Co. i nabogruppen derfor p.t. finder sig i en venteposition på ny, så slår Thomas Christensen også fast, at modløsheden er svær at ryste af sig. - Vores situation er den samme, som den har været i de sidste 10 år, og derfor kan det hele godt af og til virke lidt håbløst, siger Thomas Christensen, der samtidig kan berette, at nabogruppen har droppet de tidligere planer om at klage til tilsynsrådet over kommunens sagsbehandling. - Selv om kommunens forvaltning formentlig ville få et ordentligt gok i nødden, så ville det ikke ændre på de lugtgener, vi har i Stae, forklarer han. Hals Kommune har i øvrigt endnu ikke indledt forhandlinger med amtet om Carsten Nørgaards ønskede udflytning af svineproduktionen og etablering af nye jordbrugsparceller på Mandelvej.